ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-アレイ-

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: アレイ, *アレイ*
Japanese-English: EDICT Dictionary
アレイ[, arei] (n) (1) array; (2) alley [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I won't destroy the array unless we have no other choice.[JA] 最後の手段になるまでは アレイの破壊はしません Terra Prime (2005)
And that is why I know you're going to refine the array just as you promised.[JA] それが、君が約束通りにアレイを 調整してくれると思っている理由だ Terra Prime (2005)
Enterprise will destroy the array as ordered.[JA] エンタープライズが命令通りに アレイを破壊します Terra Prime (2005)
Without the array to divert them toward the polar caps, the comets could hit anywhere, even the domed cities.[JA] 極に向かわせるすアレイ無しでは 彗星はドーム都市へさえも 落ち兼ねない Terra Prime (2005)
I've just taken over the verteron array on Mars.[JA] ヴァーテロン・アレイの制御を奪った Terra Prime (2005)
I've just taken over the Verteron Array on Mars.[JA] ヴァーテロン・アレイの制御を奪った Demons (2005)
-They landed near the Verteron Array.[JA] ヴァーテロン・アレイ付近です Demons (2005)
Target the directional array on grid 459.[JA] グリッド459に方向指示アレイ The Augments (2004)
Our targeting array is still down.[JA] ターゲット・アレイは以前ダウンしたままです Storm Front, Part II (2004)
The verteron array is on the other side of that rise.[JA] ヴァーテロン・アレイは 太陽とは反対方向だ Terra Prime (2005)
Crew quarters. Paxton's getting ready to fire the array.[JA] クルーの部屋です パキストンはアレイの発射準備をしています Terra Prime (2005)
Any attack on the array will trigger a massive explosion that could kill thousands of colonists.[JA] アレイへの攻撃は大爆発をもたらす そして何千もの入植者が犠牲になる Terra Prime (2005)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アレイ[あれい, arei] array [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top