ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-โลภ-

   
22 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: โลภ, *โลภ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โลภ[N] greed, See also: avarice, cupidity, Syn. โลภโมโทสัน, ความต้องการ, ความอยาก

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
โลภน. ความอยากได้ไม่รู้จักพอ.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Greed has poisoned men's souls, has barricaded the world with hate, has goose-stepped us into bloodshed.ความโลภ มีทุกหนแห่ง มีความเกลียดชัง ที่ราบกูส เกิดการนองเลือด The Great Dictator (1940)
The misery upon us is but the passing of greed, the bitterness of men who fear the way of human progress.ความทุกข์ยาก เกิดจากความโลภ ความเจ็บปวดของผู้คนที่หวาดกลัว มนุษย์ทุกคนต่างเคยผ่านมา The Great Dictator (1940)
I'm not greedy. I'm only taking half.ฉันไม่โลภมากหรอก ขอแค่รึ่งเดียว The Good, the Bad and the Ugly (1966)
"Yea, he will murder his brother to possess his brother's land."เเละความโลภ อนิจจา... มันฆ่าฟันพี่น้องเพื่อครองเเผ่นดิน Beneath the Planet of the Apes (1970)
Now, that was a crime, you purse-grabbing pukes and this is the penalty.ตอนนี้ที่เป็นอาชญากรรมคุณกระเป๋าโลภ pukes ... ... และนี่คือโทษ Teenage Mutant Ninja Turtles (1990)
He didn't mean anything by it. That's just the way he was.เขาไม่ได้โลภมากอะไรหรอก แค่เขาเป็นของเขาแบบนี้ Goodfellas (1990)
How greedy of him.วิธีโลภของเขา Princess Mononoke (1997)
You had it all, but it wasn´t enough for you.แกมีทุกอย่างแต่โลภไม่เลิก Nothing to Lose (1997)
OK. I believe in death, destruction... chaos, filth, and greed.โอเค ฉันศรัทธาความตาย / การทำลายล้าง... ความสับสน สิ่งโสมม และความโลภ American History X (1998)
Blinded by their greed, they took them without question.พวกเขาก็โลภ รีบรับโดยไม่มีการถาม The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
When I was young and successful, I was greedy and foolish and now I'm left with no one, wrinkled and alone.ตอนที่ยังหนุ่ม ผมประสบความสำเร็จ เลยโลภแถมยังโง่มากด้วย ตอนนี้เลยไม่มีใคร ต้องหง่าวอยู่คนเดียว Love Actually (2003)
And I've been able to get my stuff out there because I'm driving my truck through this incredible flaw in capitalism the greed flaw.เพราะผมเจาะมาตามช่องโหว่ ที่เป็นความผิดพลาดอย่างเหลือเชื่อของระบบทุนนิยม ความผิดพลาดที่เกิดจากความโลภ The Corporation (2003)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โลภ[n.] (lōp) EN: greed ; avarice   FR: avidité [f] ; cupidité [f]
โลภ[v.] (lōp) EN: covet   FR: convoiter
โลภ[adj.] (lōp) EN: greedy ; avaricious ; covetous   FR: avide ; cupide

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
acquisitive[ADJ] โลภ, See also: อยากได้อย่างมาก, ละโมบ, โลภมาก, มักได้, Syn. greedy, grasping
avaricious[ADJ] โลภ, See also: เห็นแก่ได้, ละโมบ, Syn. greedy, lustful, Ant. generous
grasping[ADJ] โลภ, See also: ซึ่งละโมบ, งก, Syn. avaricious, greedy
graspingly[ADV] โลภ, See also: ละโมบ
rapacious[ADJ] โลภ, See also: ตะกละ, ละโมบ, Syn. avaricious, greedy

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top