ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-บริวาร-

   
18 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: บริวาร, *บริวาร*
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
บริวาร(บอริวาน) น. ผู้แวดล้อมหรือผู้ติดตาม เช่น พระพุทธเจ้ามีภิกษุประมาณ ๕๐๐ รูปเป็นบริวาร, สิ่งที่เป็นส่วนประกอบหรือสมทบสิ่งอื่นที่เป็นประธาน เช่น บริวารกฐิน.
บริวาร(บอริวาน) ว. ที่แวดล้อม เช่น ดาวบริวาร.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
satelliteบริวาร [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Than the rest of the coven, which is like a serpent.มากกว่าแม่มดบริวารที่เหลือทั้งหมด, เหมือนกับนางพญางู. Suspiria (1977)
Oh, it's wonderful. I wonder what it would be like to live there, to have servants and valets...ฉันได้แต่คิดว่า คงจะดีถ้าได้อยู่ที่นั่น มีบริวาร Aladdin (1992)
He's got slaves, he's got servants and flunkies!เขามีทาส เขามีคนใช้ และบริวาร Aladdin (1992)
Jerome Morrow, Navigator 1st Class, is about to embark on a one-year manned mission to Titan, the 14th moon of Saturn.เจอโรม มอร์โรว์ นักบินชั้นหนึ่ง ในโครงการ"หนึ่งปี-หนึ่งคน" เพื่อไปไททัน, ดาวบริวารดวงที่14ของดาวเสาร์ Gattaca (1997)
... andservantandmaster shall be reunited once more....และบริวารและนายจะกลับมาหลอมรวมเป็นหนึ่งอีกครั้ง! Harry Potter and the Prisoner of Azkaban (2004)
Big estate, servants, polo ponies. All quite lovely. Hey, look, I understand.มีมรดก มีบริวาร โปโลคลับ ดูไม่เลวทีเดียว Match Point (2005)
But every king needs subjects to boss around.แต่ราชาก็ต้องมีบริวารไม่ใช่หรอ Epic Movie (2007)
The king and his retinue will spend two nights here next month.พระราชาและข้าทาสบริวาร จะมาพักแรมที่นี่2คืน ในเดือนหน้า The Other Boleyn Girl (2008)
Well, it's good you have troops, but we need some fortifications.ดีมาก, เราใกล้ถึงแล้ว... เปลี่ยนเป็น บริวาร The Chronicles of Narnia: Prince Caspian (2008)
Jiminy Cricket.เหล่าบริวาร Up (2009)
If you go down the rabbit hole, it's going to take moreit's going to take more than Blair Waldorf and your army of minions to drag you back out.ถ้าคุณลงไปในรูกระต่าย จะต้องใช้แรงมากกว่า แบล วาลดอร์ฟ และบริวาร ดึงคุณขึ้นมา The Last Days of Disco Stick (2009)
Knowing how the queen controls her minions could have proven valuable.การที่รู้ว่าราชินีควบคุม บริวารได้อย่างไรนั้นมีค่ามาก Legacy of Terror (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บริวาร[n.] (børiwān) EN: followers ; suite ; retainer ; retinue   FR: suite [f] ; disciples [mpl]
บริวาร[n.] (børiwān) EN: satellite   FR: satellite [m]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
satellite[N] บริวาร, See also: ลูกน้อง, ผู้ติดตาม, Syn. follower

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top