ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-นายหน้าซื้อขาย-

   
9 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: นายหน้าซื้อขาย, *นายหน้าซื้อขาย*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
นายหน้าซื้อขาย[N] broker, See also: agent, go-between, Syn. ผู้แทนขาย, คนกลาง, Example: พอเขาเปลี่ยนอาชีพมาเป็นนายหน้าซื้อขายหุ้น ก็มีฐานะดีขึ้นเรื่อยๆ, Count unit: คน, Thai definition: บุคคลผู้ชี้ช่องหรือจัดการให้บุคคล 2 ฝ่ายได้เข้าทำสัญญากันหรือทำการซื้อขายกัน

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Now this is Mr. Collins. He's a realtor that works in this area.นี่คือคุณคอลลินส์ เขาเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ที่ทำงานอยู่ในพื้นที่นี้ The Happening (2008)
I could see it.โลมาแต่ละตัวขายได้ในราคาถึง 150,000 เหรียญ พิพิธภัณฑ์วาฬเมืองไทจิเป็นนายหน้าซื้อขาย แบ่งผลกำไรกับเมือง และชาวประมง The Cove (2009)
- Least of all stockbrokers, right?น้อยที่สุดของ นายหน้าซื้อขาย หุ้น ทั้งหมดใช่มั้ย? The Wolf of Wall Street (2013)
'Cause you're a stockbroker.เพราะคุณเป็นนายหน้าซื้อขายหุ้น The Wolf of Wall Street (2013)
You understand that nobody's hiring stockbrokers right now?คุณเข้าใจดีว่าไม่มีใครจ้าง นายหน้าซื้อขายหุ้น ตอนนี้? The Wolf of Wall Street (2013)
"Stockbrokers."นายหน้าซื้อขายหุ้น The Wolf of Wall Street (2013)
I'm a stockbroker.ฉันนายหน้าซื้อขายหุ้น The Wolf of Wall Street (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
นายหน้าซื้อขาย[n. exp.] (nāinā seū-khāi) EN: broker; agent ; go-between   FR: négociant [m]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top