ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-ตั้งใจ-

   
27 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ตั้งใจ, *ตั้งใจ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตั้งใจ[V] concentrate one's attention, See also: pay attention, study carefully, absorb, Syn. เอาใจใส่, ตั้งอกตั้งใจ, Example: ผมตั้งใจเรียนเพื่อให้ได้เป็นหมออย่างที่พ่อแม่หวังไว้, Thai definition: เอาใจจดจ่อ
ตั้งใจ[V] intend (to), See also: incline, dispose, aim, design, purpose, have a mine, mean (to), Syn. วางแผน, มุ่งหมาย, เจตนา, มุ่งมั่น, Example: เขาตั้งใจที่จะพาครอบครัวไปหัวหินอาทิตย์นี้

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ตั้งใจก. มุ่งมั่นที่จะทำ.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Hold it there, will you?จอดซะไกล แกตั้งใจใช่ไหม The Great Dictator (1940)
Sorry, I didn't mean to hit you.ขอโทษที ฉันไม่ได้ตั้งใจทำร้ายคุณ The Great Dictator (1940)
I'm sorry, I didn't mean to stare, but I... I only thought...ขอโทษค่ะ ฉันไม่ได้ตั้งใจจะจ้อง เพียงแต่ฉันคิดว่า-- Rebecca (1940)
I didn't mean to say anything against Mrs. Danvers.ฉันไม่ได้ตั้งใจจะว่าร้าย คุณนายเเดนเวอร์สหรอกนะคะ Rebecca (1940)
Looking for me? - I didn't make you jump, did I?มองหาผมอยู่หรือ ไม่ได้ตั้งใจทำคุณสะดุ้งนะ Rebecca (1940)
She lied on purpose. She foresaw the whole thing.หล่อนตั้งใจโกหกหล่อนคาดการณ์เรื่องไว้ทั้งหมด Rebecca (1940)
- I didn't mean to keep you waiting.- ฉันไม่ได้ตั้งใจที่จะทำให้คุณรอ 12 Angry Men (1957)
If you do take a stag, sir, that's one hour each, unless you keep the wireless open, making the operator unavailable for guard.ที่หนึ่งชั่วโมงในแต่ละครั้ง เว้นแต่ว่าคุณตั้งใจที่จะให้เปิด แบบไร้สาย ทำให้ผู้ประกอบการไม่สามารถ ใช้งานยาม How I Won the War (1967)
(Goodbody) Intention.ความตั้งใจ How I Won the War (1967)
I don't plan to stay here quite that long.ผมไม่ตั้งใจอยู่ที่นี่นานอย่างนั้น Beneath the Planet of the Apes (1970)
They intend to use it.มันตั้งใจจะใช้ด้วย Beneath the Planet of the Apes (1970)
Oh, I am sorry, sir. I didn't mean to overstep my bounds. You say that.ขอโทษครับ ไม่ตั้งใจล้ำเส้น ท่านพูด Blazing Saddles (1974)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ตั้งใจ[v.] (tangjai) EN: intend ; be inclined ; aim ; purpose ; have a mind ; design ; mean (to) ; set the mind ; decide   FR: envisager
ตั้งใจ[X] (tangjai) EN: concentrate one's attention ; pay attention ; study carefully   FR: se concentrer (sur) ; prêter attention (à)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
aim[VT] ตั้งใจ
aim[VI] ตั้งใจ, See also: เจตนา, วางแผน, Syn. propose, strive, endeavor
intend[VT] ตั้งใจ, See also: มุ่งหมาย, มีเป้าหมายที่จะทำ, Syn. aim, plan, purpose
intend[VI] ตั้งใจ, See also: มุ่งหมาย, มีเป้าหมายที่จะ, Syn. aim, plan, purpose
mean[VI] ตั้งใจ, See also: มุ่งหมาย
purpose[VT] ตั้งใจ, See also: ตั้งเป้าหมาย
think[VI] ตั้งใจ, See also: มุ่งหมาย, คาดหมาย, Syn. intend, mean
think[VT] ตั้งใจ, See also: มุ่งหมาย, คาดหมาย, Syn. intend, mean

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
わざわざ[wazawaza, wazawaza] ตั้งใจ

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
志す[こころざす, kokorozasu] Thai: ตั้งใจ English: to intend

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top