ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-ดอกทอง-

   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ดอกทอง, *ดอกทอง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ดอกทอง[N] promiscuous woman, See also: whore, harlot, courtesan, prostitute, fast woman, Syn. สำส่อน, แพศยา, Thai definition: หญิงใจง่ายในทางประเวณี (ใช้เป็นคำด่า)

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ดอกทองน. หญิงใจง่ายในทางประเวณี (ใช้เป็นคำด่า).

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Fucking slut.ดอกทอง ร่วมเพศ I Spit on Your Grave (1978)
You slut!คุณ ดอกทองI Spit on Your Grave (1978)
I'm gonna tell everyone who walks in this building... that in 2R, Rossi, you are nothing but a whore!ฉันจะบอกทุกๆคน ที่อยู่ในตึกนี้ ว่าในห้อง 2r,รอซซี่ แกมันดอกทอง Goodfellas (1990)
But at 20, if you throw yourself away on some dormitory slut... you'll be sorry the rest of your life.แต่ที่ 20 ถ้าคุณโยนตัวเองออกไปในบางส่วนดอกทองหอพัก ... คุณจะต้องเสียใจไปตลอดชีวิตของคุณ มี! The Birdcage (1996)
That sick son of a bitch.ไอ้ลูกดอกทอง Shoot 'Em Up (2007)
Oh, that sick son of a bitch suckered us again!ไอ้ลูกดอกทอง แม่งหลอกเราอีกแล้ว! Shoot 'Em Up (2007)
I guess you and that biker whore you travel with...ฉันเดาว่าคงจะเป็นไอ้พวกแก๊งมอไซค์ดอกทอง ที่เธอคบด้วย... The Culling (2009)
You little dink of a whore!นังดอกทองขี้เมาเอ้ย Fírinne (2010)
- Son of a bitch!- อี่นังดอกทองสำส่อนเอ้ย NS (2010)
You lying slut!แกมันนังดอกทอง ขี้โกหก Scarlet Ribbons (2011)
Hey, bitches. I made some Cajun margaritas.นี่นังดอกทอง ฉันทำเคจัน ค็อกเทลมาร์การิต้าน่ะ Save Yourself (2012)
Hooker, I ain't in the helping business no more.อีดอกทอง มันไม่ใช่ธุระกงการของฉันต่อไปแล้วน่ะย่ะ Somebody That I Used to Know (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดอกทอง[n.] (døkthøng) EN: promiscuous woman ; whore ; harlot ; courtesan ; prostitute ; fast woman   FR: prostituée [f] ; putain [f] (vulg.)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top