ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-การพูด-

   
19 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: การพูด, *การพูด*
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Speechการพูด [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
"Freedom of speech is objectionable.""สิทธิในการพูด ไร้สาระสิ้นดี" The Great Dictator (1940)
- The speech?- การพูด The Great Dictator (1940)
What's there to talk about?สิ่งที่มีการพูดคุยเกี่ยวกับ? 12 Angry Men (1957)
It's like talkin' into a dead phone.มันก็เหมือนกับการพูดลงในโทรศัพท์ของผู้ตาย 12 Angry Men (1957)
He did not remember when he'd first started to talk aloud when he was by himself.เขาไม่ได้จำได้ว่าเมื่อเขาได้ เริ่มต้นครั้งแรก ในการพูดคุยดัง ๆ เมื่อเขาได้ ด้วยตัวเอง The Old Man and the Sea (1958)
In a strict metaphorical way of speaking, as it were.การพูดตามที่มันเป็น How I Won the War (1967)
Cut your throats next time. Talking of throats, my wife.การพูดของคอภรรยาของฉัน ฉันเอาเธอ How I Won the War (1967)
- My wife is young.ภรรยาของฉันเป็นหนุ่มสาว ถ้าคุณได้มีการพูดอะไร How I Won the War (1967)
You have been talking to the Tattaglia family...right?คุณได้รับการพูดคุยกับครอบครัว Tattaglia ... ใช่มั้ย? The Godfather (1972)
You've got to talk to Sonny, to the Caporegimes, Tessio, fat Clemenza.คุณได้มีการพูดคุยกับซันนี่เพื่อ Caporegimes, Tessio ไขมันเคลเมน The Godfather (1972)
I saw a man lying on the bed and a coffin in the middle of the roomฉันเห็นการพูดเท็จผู้ชายบนเตียง... ...และโลงศพใน middle of ห้อง Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
- My sister is. - Oh man, cut out the shit talk.น้องสาว ของฉันคือ โอ้ คน ตัด ออกจาก การพูดคุย อึ I Spit on Your Grave (1978)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การพูด[n.] (kān phūt) EN: speech   FR: parole [f] ; expression [f]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
mouth[N] การพูด, See also: การเอ่ยปาก, คำพูด
speech[N] การพูด, See also: การกล่าว, Syn. expression, conversation
utterance[N] การพูด, See also: การเปล่งเสียง, Syn. pronunciation
voice[N] การพูด, See also: การออกเสียง, Syn. utterance
words[N] สุนทรพจน์, See also: การพูด, Syn. speech, talk

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top