ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

馬術

   
9 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -馬術-, *馬術*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
马术[mǎ shù, ㄇㄚˇ ㄕㄨˋ, / ] equestrianism; horsemanship, #24,319 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
馬術[ばじゅつ, bajutsu] (n,adj-no) horse-riding; horsemanship; equestrian art; dressage; (P) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Equestrian is the only mixed-gender Olympic event.馬術競技は男女混合で行われる唯一のオリンピック競技です。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Have you ever seen Caucasian volting?[CN] 你見過高加索環騎馬術嗎? Passions (1994)
For less lucky, its minigolf. Its equestrian stage, its salesmen of bicycles.[CN] 网球俱乐部,18洞的高尔夫球场, 也能看到迷你高尔夫,馬術場,自行車推銷員, The Lacemaker (1977)
But she was also renown for her remarkable equestrian abilities and her tireless charitable works.[JA] 卓越した馬術と 惜しみない 慈善活動家としても 名高かったのです Go to Hell (2014)
She was an equestrian.[JA] 馬術の選手でね The Boys Are Back (2009)
Are you a horsewoman?[JA] 女性馬術家? Temple Grandin (2010)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
馬術[ばじゅつ, bajutsu] Reitkunst, Dressurreiten [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top