ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

雨衣

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -雨衣-, *雨衣*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
雨衣[yǔ yī, ㄩˇ ㄧ, ] raincoat, #31,039 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Probable death in Mägendorf. And my raincoat.[CN] 梅根村很可能发生了一桩凶杀案,给我雨衣 It Happened in Broad Daylight (1958)
Besides, you're carrying slickers. Don't rain much in these parts.[CN] 你还带了雨衣 这一带不常下雨 3 Godfathers (1948)
When last seen he was wearing civilian clothes with a navy raincoat, and was carrying a civilian suitcase.[CN] 最后一次出现时身着便装, 以及一件浅蓝色雨衣 提着一个行李箱 The Blue Dahlia (1946)
Yeah, yeah.[CN] 对 在巴西穿雨衣 Rear Window (1954)
No, you saw a raincoat, a hat and a bag.[CN] 不,你看到了雨衣,帽子和袋子 Where the Sidewalk Ends (1950)
What is it? Take off your coat and put on your apron.[CN] 把你的雨衣脱下来,围上围裙 The Inn of the Sixth Happiness (1958)
Taylor! I want you to put on this raincoat and hat.[CN] 泰勒,我想你穿上雨衣带上帽子 Where the Sidewalk Ends (1950)
Oh, the mousy one with the trench coat and the funny hat.[CN] 身穿军用雨衣头戴小丑帽 鬼鬼祟祟的那一个 All About Eve (1950)
His thin raincoat turned up against the weather.[CN] 穿着薄薄的雨衣抵御严寒 The End of the Affair (1955)
There's a heap of mackintoshes in the flower room. Robert?[CN] 花房里一大堆胶布雨衣 Rebecca (1940)
But it was better than sleeping in a raincoat and galoshes.[CN] 不过现在总算比穿着雨衣雨鞋睡觉好些 Sunset Boulevard (1950)
You didn't have an umbrella or raincoat.[CN] 我知道你没带雨伞或雨衣 你一直都是这样 The Paradine Case (1947)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top