ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
23 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -雞-, *雞*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[雞, jī, ㄐㄧ] chicken
Radical: Decomposition: 奚 (xī ㄒㄧ)  隹 (zhuī ㄓㄨㄟ) 
Etymology: [ideographic] Another 奚 kind of bird 隹,  Rank: 6,662

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[, ㄐㄧ, / ] fowl; chicken, #1,691 [Add to Longdo]
鸡蛋[jī dàn, ㄐㄧ ㄉㄢˋ, / ] (chicken) egg; hen's egg, #3,929 [Add to Longdo]
鸡肉[jī ròu, ㄐㄧ ㄖㄡˋ, / ] chicken meat, #13,706 [Add to Longdo]
鸡翅[jī chì, ㄐㄧ ㄔˋ, / ] chicken wings (fast food), #14,504 [Add to Longdo]
小鸡[xiǎo jī, ㄒㄧㄠˇ ㄐㄧ, / ] chick, #15,609 [Add to Longdo]
母鸡[mǔ jī, ㄇㄨˇ ㄐㄧ, / ] hen, #18,714 [Add to Longdo]
公鸡[gōng jī, ㄍㄨㄥ ㄐㄧ, / ] cock; rooster, #19,576 [Add to Longdo]
雏鸡[chú jī, ㄔㄨˊ ㄐㄧ, / ] chick; newly hatched chicken, #24,671 [Add to Longdo]
鸡皮疙瘩[jī pí gē da, ㄐㄧ ㄆㄧˊ ㄍㄜ ㄉㄚ˙, / ] goose pimples; goose bumps, #26,139 [Add to Longdo]
火鸡[huǒ jī, ㄏㄨㄛˇ ㄐㄧ, / ] turkey, #27,107 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You shouldn't take these affairs so seriously.[CN] 你太在意這些毛蒜皮的小事了 不值得 Les Visiteurs du Soir (1942)
- Louisiana Flip, sir?[CN] - 路易斯安那飲料酒(一種尾酒), 好嗎 ? Grand Hotel (1932)
How's the turkey?[CN] - 嘿,火怎麼樣了? East of Eden (1955)
Learned how to mix that cocktail in Normandy.[CN] 在諾曼底學的如何調尾酒 Riot in Cell Block 11 (1954)
We got turkey -And champagne.[CN] - 我們準備了火 East of Eden (1955)
Is there an egg in this basket?[CN] 籃子裏有蛋嗎? East of Eden (1955)
Ah, Master Rick and his friends and their cocktails.[CN] 都怪裏克先生和他的朋友 還有他的尾酒 The Uninvited (1944)
it's a good turkey.[CN] - 那是只好火 East of Eden (1955)
Well, I'm a couple of cockeyed sewing sewers.[CN] 啊哈,我是鬥眼裁縫(滑稽表演的角色) Applause (1929)
The hard-boiled eggs are Mrs. Michaud.[CN] 米雄太太的煮 La Poison (1951)
- Some of daiquiris.[CN] 這是什麼? 尾酒... Adam's Rib (1949)
Wow, a roasted chicken it's great that we have chicken[CN] {\fnSimHei\bord1\shad1\pos(200,288)}嘩,烤啊 {\fnSimHei\bord1\shad1\pos(200,288)}有吃啊 Dai lü nian hua (1957)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top