ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

陰核

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -陰核-, *陰核*
Japanese-English: EDICT Dictionary
陰核[へのこ, henoko] (n,adj-no) clitoris [Add to Longdo]
陰核[へのこ, henoko] (n) (1) testicles; (2) penis [Add to Longdo]
陰核海綿体[いんかくかいめんたい, inkakukaimentai] (n) corpus cavernosum clitoridis (either of two bodies of clitoral erecile tissue) [Add to Longdo]
陰核亀頭[いんかくきとう, inkakukitou] (n,adj-no) glans clitoridis [Add to Longdo]
陰核包皮[いんかくほうひ, inkakuhouhi] (n) prepuce of clitoris [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top