ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

钉子

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -钉子-, *钉子*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
钉子[dīng zi, ㄉㄧㄥ ㄗ˙, / ] nail; snag, #21,937 [Add to Longdo]
钉子[pèng dīng zi, ㄆㄥˋ ㄉㄧㄥ ㄗ˙, / ] to meet with a rebuff, #87,442 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I got a nail in my shoe.[CN] 我鞋里 踩了钉子 Quai des Orfèvres (1947)
I pulled out the nails.[CN] 很简单的 只要把钉子拔掉就行 The Seven Year Itch (1955)
And there was a pin.[CN] 还有钉子 A Man Escaped (1956)
There was a nail at the end of the stick. It's deep![CN] 他的棍有钉子 The Young and the Damned (1950)
Could you hand me the nails?[CN] 你能给我拿钉子吗? The Night Heaven Fell (1958)
You're the tack inside my shoe[CN] 你是我鞋里的钉子 Calamity Jane (1953)
- The nails for your coffin.[CN] - 你棺材上的钉子 I Wake Up Screaming (1941)
- Have you got a pin?[CN] 你有钉子吗? 钉子? A Man Escaped (1956)
The Russians, they're tough as nails.[CN] 俄国佬,就象钉子那么难搞 The Devil Strikes at Night (1957)
I made a noose with my shoelace. The nail fell.[CN] 我用鞋带做了一个绳套 但是钉子掉了 A Man Escaped (1956)
How many...[CN] 多少钉子户... Wild River (1960)
We don't want any trouble from you.[CN] 我们不想让你碰钉子 Wild River (1960)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top