ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
21 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -迟-, *迟*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[迟, chí, ㄔˊ] tardy, slow, late; to delay
Radical: Decomposition: 辶 (chuò ㄔㄨㄛˋ)  尺 (chǐ ㄔˇ) 
Etymology: [pictophonetic] walk,  Rank: 1,374

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[chí dào, ㄔˊ ㄉㄠˋ, / ] to arrive late, #6,135 [Add to Longdo]
[chí, ㄔˊ, / ] late; delayed; slow, #6,174 [Add to Longdo]
[tuī chí, ㄊㄨㄟ ㄔˊ, / ] to postpone; to put off, #6,953 [Add to Longdo]
[chí chí, ㄔˊ ㄔˊ, / ] late (with a task etc); slow, #9,150 [Add to Longdo]
[chí zǎo, ㄔˊ ㄗㄠˇ, / ] sooner or later, #10,040 [Add to Longdo]
[yán chí, ㄧㄢˊ ㄔˊ, / ] to delay; to postpone; to keep putting sth off, #10,988 [Add to Longdo]
[chí yí, ㄔˊ ㄧˊ, / ] to hesitate, #14,294 [Add to Longdo]
[chí dùn, ㄔˊ ㄉㄨㄣˋ, / ] slow (witted); stupid, #16,883 [Add to Longdo]
[chí huǎn, ㄔˊ ㄏㄨㄢˇ, / ] slow; sluggish, #17,852 [Add to Longdo]
[chí yán, ㄔˊ ㄧㄢˊ, / ] to delay, #58,565 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Am I late?[CN] 我到了吗? Kill the Messenger (2014)
You're too late.[CN] - 你来 300: Rise of an Empire (2014)
You're late.[CN] 你到了。 Good People (2014)
And General Allen is going to be coming forward today[CN] 你拿 艾伦上将的在天。 Saints and Soldiers: The Void (2014)
Too late. We'll never get authorization just like that.[CN] 太了,拿不到解除发射码 Brick Mansions (2014)
Just tell him I'll be a little late for the meeting.[CN] 告诉他,我要到了一点点 所有会议。 TN。 The Angriest Man in Brooklyn (2014)
It's not too late, though, right?[CN] 但现在仍未太 Better Living Through Chemistry (2014)
It was too late.[CN] 一切都太 Dying of the Light (2014)
No, no kids. We're working on it. Someday, maybe.[CN] 没有,我们正在努力,早会有吧 This Is Where I Leave You (2014)
Sorry for the delay gentlemen but we are going to finally get you out of here.[CN] 难过的为延, 但是我们将会最后去。 Saints and Soldiers: The Void (2014)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top