ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
23 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -语-, *语*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[语, yǔ, ㄩˇ] words, language; saying, expression
Radical: Decomposition: 讠 (yán ㄧㄢˊ)  吾 (wú ㄨˊ) 
Etymology: [pictophonetic] words,  Rank: 493

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[, ㄩˇ, / ] dialect; language; speech, #1,563 [Add to Longdo]
[, ㄩˋ, / ] to tell to, #1,563 [Add to Longdo]
[yǔ yán, ㄩˇ ㄧㄢˊ, / ] (spoken) language, #1,658 [Add to Longdo]
[Yīng yǔ, ㄧㄥ ㄩˇ, / ] English (language), #1,967 [Add to Longdo]
[yǔ wén, ㄩˇ ㄨㄣˊ, / ] literature and language, #4,723 [Add to Longdo]
[Hàn yǔ, ㄏㄢˋ ㄩˇ, / ] Chinese language, #5,366 [Add to Longdo]
[huà yǔ, ㄏㄨㄚˋ ㄩˇ, / ] words; speech; utterance; discourse, #6,208 [Add to Longdo]
[yǔ qì, ㄩˇ ㄑㄧˋ, / ] tone; manner of speaking; mood, #6,470 [Add to Longdo]
[yán yǔ, ㄧㄢˊ ㄩˇ, / ] speech; talk, #6,755 [Add to Longdo]
[yǔ yīn, ㄩˇ ㄧㄣ, / ] voice, #6,899 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Kethku![CN] 兽 SAGA: Curse of the Shadow (2013)
Monsieur?[CN] 先生[法] Murder on the Orient Express (1974)
Who is it?[CN] 将为您转接音信箱 Episode #1.7 (2004)
You should be beat![CN] 喜欢胡言乱的人 Episode #1.4 (2004)
Ku.[CN] 库族 The Interpreter (2005)
- German.[CN] - 德 Palermo or Wolfsburg (1980)
Vamos.[CN] 去吧(西班牙) The Stranger (2010)
Motus.[CN] [咒] The World Has Turned and Left Me Here (2014)
£­ Huh?[CN] 这咒.. The Visit (1998)
A whisperer.[CN] 马者? The Horse Whisperer (1998)
You may laugh at whatever I say to apologise to you. But I love you.[CN] 你可以嘲笑我对你道歉 的任何话,可我爱你 Seduction (1929)
Cha Moonhyuk, it is true that you were adopted right?[CN] 希望各位观众能够谅解 车武赫先生虽然很会说国 Episode #1.2 (2004)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top