ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

謹んで申し上げます

   
2 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -謹んで申し上げます-, *謹んで申し上げます*
Japanese-English: EDICT Dictionary
謹んで申し上げます[つつしんでもうしあげます, tsutsushindemoushiagemasu] (exp) I wish to state respectfully that... [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Your humble servant only wants to get rid of evil spirits in Heaven.[JA] 謹んで申し上げます。 あなたのしもべとして、 天で悪魔を追い払いたいだけです。 The Monkey King (2014)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

謹んで(つつしんで)申し上げ(もうしあげ)ます

 


  

 
謹んで
 • (つつしんで) (adv) respectfully; humbly; reverently [EDICT]
申し上げる
 • (もうしあげる) (v1,vt) (1) (hum) to say; to tell; to state; (aux-v) (2) (hon) to do for; (P) [EDICT]
ます
 • (升) (n) (1) measuring container; measure; (2) box (seating at a theatre, etc.); (3) square on a grid; cell of a grid; (4) (斗 only) square bearing block (at the top of a pillar); (P) [EDICT]
 • (枡) (n) (1) measuring container; measure; (2) box (seating at a theatre, etc.); (3) square on a grid; cell of a grid; (4) (斗 only) square bearing block (at the top of a pillar); (P) [EDICT]
 • (桝) (n) (1) measuring container; measure; (2) box (seating at a theatre, etc.); (3) square on a grid; cell of a grid; (4) (斗 only) square bearing block (at the top of a pillar); (P) [EDICT]
 • (斗) (n) (1) measuring container; measure; (2) box (seating at a theatre, etc.); (3) square on a grid; cell of a grid; (4) (斗 only) square bearing block (at the top of a pillar); (P) [EDICT]
 • (増す) (v5s,vi,vt) to increase; to grow; (P) [EDICT]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top