ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

要知道 你父亲失去过父亲 [...] 孝悌之道自然要哀悼一个时期

   
1 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -要知道 你父亲失去过父亲 [...] 孝悌之道自然要哀悼一个时期-, *要知道 你父亲失去过父亲 [...] 孝悌之道自然要哀悼一个时期*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
But you must know your father lost a father, that father lost, lost his and the survivor, bound in filial obligation for some term to do obsequious sorrow.[CN] 要知道 你父亲失去过父亲 一代失去一代 而后死者为了刻尽孝悌之道自然要哀悼一个时期 Hamlet (1948)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

(yāo)知道 (zhī dao) ()父亲 (fù qīn)失去 (shī qù) (guò)父亲 (fù qīn) 一代 (yī dài)失去 (shī qù)一代 (yī dài) 而后 (ér hòu)死者 (sǐ zhě)为了 (wèi le)刻尽 ()孝悌 ()之道 ()自然 (zì rán) (yāo)哀悼 (āi dào)一个 (yī gè)时期 (shí qī)

 


  

 
 • (かなめ) (n) (1) pivot; (2) vital point; cornerstone; keystone; (3) (See 要黐) Japanese photinia; (P) [EDICT]
 • (よう) (n) (1) cornerstone; main point; keystone; (2) requirement; need; (adj-f) (3) necessary; required [EDICT]
 • (yāo, ㄧㄠ) demand; ask; request; coerce [CE-DICT]
 • (yào, ㄧㄠˋ) important; vital; to want; to be going to; must [CE-DICT]
知道
 • (zhī dao, ㄓ ㄉㄠ˙) know; be aware of [CE-DICT]
 • (nǐ, ㄋㄧˇ) you [CE-DICT]
父亲
 • (fù qīn, ㄈㄨˋ ㄑㄧㄣ) father [CE-DICT]
失去
 • (shī qù, ㄕ ㄑㄩˋ) to lose [CE-DICT]
 • (guò, ㄍㄨㄛˋ) (experienced action marker); to cross; to go over; to pass (time); to celebrate (a holiday); to live; to get along; excessively; too-; surname Guo [CE-DICT]
一代
 • (いちだい) (n) generation; lifetime; age; (P) [EDICT]
 • (yī dài, ㄧ ㄉㄞˋ) generation [CE-DICT]
而后
 • (ér hòu, ㄦˊ ㄏㄡˋ) after that; then [CE-DICT]
死者
 • (ししゃ) (n) casualty; deceased; (P) [EDICT]
 • (sǐ zhě, ㄙˇ ㄓㄜˇ) the dead; those who died [CE-DICT]
为了
 • (wèi le, ㄨㄟˋ ㄌㄜ˙) in order to; for the purpose of; so as to [CE-DICT]
孝悌
 • (こうてい) (n) filial piety; brotherly love [EDICT]
自然
 • (しぜん) ธรรมชาติ [LongdoJP]
 • (しぜん) (adj-na,n) (1) nature; spontaneity; (adv,adv-to) (2) naturally; spontaneously; (P) [EDICT]
 • (zì rán, ㄗˋ ㄖㄢˊ) nature; natural; naturally [CE-DICT]
哀悼
 • (あいとう) (n,vs,adj-no) condolence; regret; tribute; sorrow; sympathy; lament; (P) [EDICT]
 • (āi dào, ㄞ ㄉㄠˋ) to grieve over sb's death; to lament sb's death [CE-DICT]
一个
 • (yī gè, ㄧ ㄍㄜˋ) a; an [CE-DICT]
时期
 • (shí qī, ㄕˊ ㄑㄧ) a period in time or history; period; time (interval); phase [CE-DICT]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top