ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

萨德尔

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -萨德尔-, *萨德尔*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
萨德尔[Sà dé r, ㄙㄚˋ ㄉㄜˊ ㄖ˙, / ] Sadr (name); Moqtada Sadr (c.1973-), Iraqi Shia clergyman and militia leader, #48,262 [Add to Longdo]
萨德尔[Sà dé ěr shì, ㄙㄚˋ ㄉㄜˊ ㄦˇ ㄕˋ, / ] Sadr city (Shia township in East Bagdad), #824,390 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We were pinned down, taking fire.[CN] 我们去搜查萨德尔城的一间仓库 We'd gone to search a warehouse in Sadr City. Alt.truth (2017)
Banisadr's saying it'll be over in 24 hours.[CN] 巴尼萨德尔说 这件事24小时就会结束 Argo (2012)
We were pinned down, taking fire.[CN] 我们去搜查萨德尔城的一间仓库 Well, we'd gone to search a warehouse in Sadr City. Alt.truth (2017)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top