ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

能胜任吗

   
12 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -能胜任吗-, *能胜任吗*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
So you think that you can handle this?[CN] 那么你认为自己能胜任吗 Devil's Pass (2013)
- Yes? - You sure you can do this Job?[CN] 是我 你确定你能胜任吗 Morning Glory (2010)
Are you saying I'm not up to it?[CN] 你是说我不能胜任吗 Gangster No. 1 (2000)
Will I really be able to make a living with this job?[CN] 这份工作我真的能胜任吗 Departures (2008)
Think I'm not up to it?[CN] 认为我不能胜任吗 The Beat That My Heart Skipped (2005)
Well, is he what we need?[CN] 他能胜任吗 Intimacy (2001)
Still think she's fit for office?[CN] 你还是认为她能胜任吗 Game Change (2012)
Are you up to that task, Agent Purvis?[CN] 你能胜任吗 珀维斯特工 Public Enemies (2009)
What we're asking, Gerald, is... after such a long lay-off, do you think you're up to the job?[CN] 杰雷,我们所要的... 你停职那么久... 仍能胜任吗 The Full Monty (1997)
- Can you handle it?[CN] 能胜任吗? The Desert Rats (1953)
Can you do it?[CN] 你能胜任吗? Temple Grandin (2010)
Whoever wants to be Glorious of God has to be able to prove they have the power to kill.[CN] 如果没有相当的能力能胜任吗 Trick the Movie: Psychic Battle Royale (2010)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top