ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
39 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -胡-, *胡*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[胡, hú, ㄏㄨˊ] recklessly, foolishly; wildly
Radical: Decomposition: 古 (gǔ ㄍㄨˇ) 
Etymology: [pictophonetic] meat,  Rank: 806

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[, ㄏㄨˊ, ] beard; what?, why?, how?; surname Hu; non-Han people, esp. from central Asian; also called Persians or Barbarians, #2,843 [Add to Longdo]
[, ㄏㄨˊ, / ] beard; mustache, #2,843 [Add to Longdo]
锦涛[Hú Jǐn tāo, ㄏㄨˊ ㄐㄧㄣˇ ㄊㄠ, / ] Hu Jintao (1942-), president of PRC from 2003, #4,010 [Add to Longdo]
萝卜[hú luó bo, ㄏㄨˊ ㄌㄨㄛˊ ㄅㄛ˙, / ] carrot, #8,927 [Add to Longdo]
[hú zi, ㄏㄨˊ ㄗ˙, / ] beard; moustache or whiskers; facial hair, #9,962 [Add to Longdo]
[hú tòng, ㄏㄨˊ ㄊㄨㄥˋ, / ] lane; alley, #14,463 [Add to Longdo]
思乱想[hú sī luàn xiǎng, ㄏㄨˊ ㄙ ㄌㄨㄢˋ ㄒㄧㄤˇ, / ] to indulge in flights of fancy (成语 saw); to let one's imagination run wild; to have a bee in one's bonnet; unrealistic utopian fantasy, #14,804 [Add to Longdo]
[hú luàn, ㄏㄨˊ ㄌㄨㄢˋ, / ] carelessly; recklessly, #16,183 [Add to Longdo]
[hú jiāo, ㄏㄨˊ ㄐㄧㄠ, ] pepper, #16,705 [Add to Longdo]
[hú shuō, ㄏㄨˊ ㄕㄨㄛ, / ] talk nonsense; drivel, #17,366 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[きゅうり, kyuuri] (n) แตงกวา
[ごま, ] (n ) งา เมล็ดงา

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
麻油[ごまあぶら, gomaabura] (n ) น้ำมันงว

Japanese-English: EDICT Dictionary
[こ, ko] (n) (arch) barbarian tribes surrounding ancient China [Add to Longdo]
簶(oK);籙(oK);箶籙(oK)[やなぐい;ころく, yanagui ; koroku] (n) quiver (worn on the right hip; post-Nara period) [Add to Longdo]
瓜(P);黄瓜(oK)[きゅうり(P);キュウリ, kyuuri (P); kyuuri] (n) (uk) cucumber; (P) [Add to Longdo]
瓜魚[きゅうりうお;キュウリウオ, kyuuriuo ; kyuuriuo] (n) (uk) rainbow smelt (Osmerus mordax dentex) [Add to Longdo]
鬼の子[こぎのこ;コギノコ, koginoko ; koginoko] (n) (uk) (See ツクバネ) Buckleya lanceolata (species of parasitic deciduous shrub) [Add to Longdo]
鬼板[こぎいた, kogiita] (n) (See 羽子板) battledore; hagoita [Add to Longdo]
弓;鼓弓[こきゅう, kokyuu] (n) (1) kokyu (3 or 4-stringed bowed Japanese musical instrument); (2) any Oriental string instrument played with a bow [Add to Longdo]
[こきん, kokin] (n) (1) huqin (any Chinese string instrument played with a bow); (2) (arch) (See 琵琶) biwa (4 or 5-stringed Oriental lute) [Add to Longdo]
[ここく, kokoku] (n) (arch) North China barbarian nations [Add to Longdo]
座(P);坐;[あぐら, agura] (n) sitting cross-legged (i.e. Indian style); (P) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
May I trouble you to pass me the pepper?すみませんが椒をとって下さいませんか。
She eyed the stranger suspiciously.彼女はその見知らぬ人を散臭そうに見た。
I sit down crosslegged where Aoi points.俺は葵の指さした場所に坐をかく。 [M]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
-Juan?[CN] -安? Bewitched (1969)
Bullshit.[CN] -  Lockout (2012)
Fuck,[CN] - The Big White (2005)
And more pepper to it.[JA] 椒もたっぷりだぞ Gosford Park (2001)
Nonsense.[CN] 說。 Hey Babu Riba (1985)
You liar![CN] 你 Long Day's Journey Into Night (1962)
Please forgive me, for giving you so much trouble.[JA] (美穂】 こ沁配を あプ し老 申し訳ありません Hara-Kiri: Death of a Samurai (2011)
-Bullshit.[CN] -  The Devil's Tomb (2009)
The option is to receiving an heirline not some rotten eggs and and would have to death with him.[JA] あの提案は散臭い 王位継承狙いで あんな奴と 死ぬまで 生きるのはゴメンだわ Mirror Mirror (2012)
Well, dat smells stinkowiff.[JA] ちょっと散臭いけど Star Wars: The Phantom Menace (1999)
Poppycock![CN] 说八道! The End of the Aisle (2014)
Hoover.[CN]  Mulholland Falls (1996)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top