ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
21 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -职-, *职*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[职, zhí, ㄓˊ] duty, profession; office, post
Radical: Decomposition: 耳 (ěr ㄦˇ)  只 (zhī ) 
Etymology: [pictophonetic] ear,  Rank: 616

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zhí, ㄓˊ, / ] office; duty, #3,096 [Add to Longdo]
[zhí gōng, ㄓˊ ㄍㄨㄥ, / ] workers; staff, #1,103 [Add to Longdo]
[zhí yè, ㄓˊ ㄧㄝˋ, / ] job occupation; profession, #1,216 [Add to Longdo]
[zhí néng, ㄓˊ ㄋㄥˊ, / ] function; role, #3,261 [Add to Longdo]
[zhí wù, ㄓˊ ㄨˋ, / ] post; position; job; duties, #3,419 [Add to Longdo]
[zhí zé, ㄓˊ ㄗㄜˊ, / ] duty, responsibility, or obligation, #3,901 [Add to Longdo]
[cí zhí, ㄘˊ ㄓˊ, / ] resign, #5,357 [Add to Longdo]
[zhí wèi, ㄓˊ ㄨㄟˋ, / ] post; office; position, #5,582 [Add to Longdo]
[rèn zhí, ㄖㄣˋ ㄓˊ, / ] hold an office or post, #7,733 [Add to Longdo]
[zhí chǎng, ㄓˊ ㄔㄤˇ, / ] workplace; career, #8,686 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And you don't need to report for duty until late tomorrow.[CN] 而且你不必为了 责来汇报直到明天 The Scarlet Empress (1934)
Sometimes that profession becomes the sport of titles.[CN] 有时这种业变成运动项目 The Scarlet Empress (1934)
Kinya studied hard to finish school to begin his career and make her proud.[CN] 也必须尽快完成学业 谋得一官半以求安身 Taki no shiraito (1933)
"l'm obliged to watch. I do not shirk my duty."[CN] 我必须为它作证 我不会失的" The Phantom Carriage (1921)
After she had Kinya fulfill his duty as a prosecutor,[CN] 就这样白丝成就了欣弥 给了他庄严地履行责的机会 Taki no shiraito (1933)
Tonight is crucial... For your whole career.[CN] 今天晚上对你整个业生涯都至关重要 The Blue Angel (1930)
An honorable man, he made up his mind. Kinya would resign and stand trial.[CN] 村越欣弥下定决心之后 提笔写下了辞申请 Taki no shiraito (1933)
"The time has come to honour that promise before you take over here."[CN] "而且现在你也必须要在接管我的 务之前履行你那时做出的诺言! The Phantom Carriage (1921)
Quit?[CN] 辞 ? Heavy (2005)
"Occupation?"[CN] 业? The General (1926)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top