ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

绝品

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -绝品-, *绝品*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
绝品[jué pǐn, ㄐㄩㄝˊ ㄆㄧㄣˇ, / ] peerless artwork; absolute gem, #85,426 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Most people would give their eye teeth to have a sword he made.[CN] 名刀虎彻 是有名的剑客都会垂涎欲滴的绝品 Rurouni Kenshin Part II: Kyoto Inferno (2014)
Oh, it was beautiful. I could hardly wait to try it out.[CN] 哦,真是绝品,我已经急不可待要去试枪了 A Christmas Story (1983)
Mom's stew is the best.[CN] 妈妈的做的汤真是绝品啊! A Night in Nude: Salvation (2010)
It's one of a kind![CN] - 照片... - 绝品啊,绝品 Kisaragi (2007)
What an ingenious artifact.[CN] 好! 绝品绝品呀。 Peony Pavilion (2001)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top