ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

糟糕

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -糟糕-, *糟糕*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
糟糕[zāo gāo, ㄗㄠ ㄍㄠ, ] too bad; how terrible; what bad luck; terrible; bad, #6,187 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'm so sorry.[CN] 他们的守门员简直糟糕透顶 Ghost Rider: The Ghost (2016)
I like our odds of finding those warheads a hell of a lot better with him out of the picture.[CN] 想象一下如果贾布里勒·迪萨还活着的话 这一切会有多糟糕 Render Safe (2016)
Are you sure you want to risk a diplomatic issue now, of all times?[CN] 糟糕的还在后面呢 Kingsglaive: Final Fantasy XV (2016)
All kinds of rumors.[CN] 结局很糟糕 Houston, We Have a Problem! (2016)
People.[CN] 更糟糕的是 图书馆外的监控 Even worse, the library's exterior security cameras 只能照到前后出口 only cover the front and rear entrances. Folie a Deux (2016)
Apologies.[CN] 但你遇上了糟糕的情况 结果被控过失杀人 Ghost Rider: Let Me Stand Next to Your Fire (2016)
That yours?[CN] 僵尸大灾变越来越糟糕 A New Mission (2016)
She's two weeks old, and she is your granddaughter.[CN] 你们要知道 不管你们在隐藏什么 事情都会变得越来越糟糕 除非你们让塔娜乘下一班飞机回家 In a Duffel Bag (2016)
Not great.[CN] 你是不是觉得我很糟糕 因为我不想跟他说话 The Way Back (2016)
And I was at rock-bottom.[CN] 我这一年过得很糟糕 你清楚 By Dawn's Early Light (2016)
They're in Florida, catching the first flight they can.[CN] 我知道听上去很糟糕 但幸运的是 Made a Wrong Turn (2016)
Sorry, Ma'am.[CN] 糟糕 Scuttle (2016)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top