ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

碰壁

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -碰壁-, *碰壁*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
碰壁[pèng bì, ㄆㄥˋ ㄅㄧˋ, ] to hit a wall; fig. to run up against a snag, #31,995 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I've been doing all I can, but so far every door I touch is locked.[CN] 我已尽力,但是到处碰壁 Sleepers (1996)
The well is drying' up. The president's gotta make a move, or we're gonna die.[CN] 我们四处碰壁,得想想办法 The American President (1995)
We were stranded-- We were staying here, resting up when offers from the movie studios started pouring in.[CN] 我们无依无靠 四处碰壁 然后突然接到 各电影公司的通知 Singin' in the Rain (1952)
You have rules to comply; sure you can't react at will.[CN] 你要守规矩,当然做什么都碰壁 Divergence (2005)
If you ate right, if you exercised right, if you got enough sleep, and at about 50 years old I just hit a brick wall.[CN] 只要饮食均衡、适量运动 及睡眠充足便行 到了五十岁,我却碰壁 Forever Young (2002)
"We're using new technologies here", they say[CN] 所以我到處碰壁 軍部也無法幫我 War (2002)
Scheming socialite snags dream date.[CN] 心机的交际花碰壁的 梦的日期。 Drive Me Crazy (1999)
Can you imagine if we all didn't wear underwear, we'd never get anything done.[CN] 试想如果我们都不穿内衣 我们会四处碰壁 Debbie Does Dallas (1978)
And all our goods went the pawnshop route.[CN] 而是抱著各种可抵押的物品 东奔西走,却四处碰壁 House on Fire (1986)
Such is life.[CN] ...如此纯洁的乐观精神会在车间里碰壁 The Hudsucker Proxy (1994)
Is that your first offense?[CN] 这是你第一次碰壁吗? Chicken Run (2000)
Pushed about from pillar to post by this railway ever since we got on the train.[CN] 自从我们上了火车就到处碰壁 Night Train to Munich (1940)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top