ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

知悉

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -知悉-, *知悉*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
知悉[zhī xī, ㄓ ㄒㄧ, ] to know, #37,564 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
知悉[ちしつ, chishitsu] (n,vs) complete knowledge [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Towards what purpose?[CN] -为何 他有权知悉 The Bitter End (2011)
I'm guessing it knows we're up here by now.[CN] 我猜知悉 我们现在在这里。  ()
And the wisdom to know the difference.[CN] 以及知悉其区别的智慧 You Kill Me (2007)
God knows what all this spinning around was for.[CN] "神知悉情味何物" "God knows what all this spinning around was for." Dev D (2009)
They are who they are, and someone must provide them with the things they need.[CN] 如果这世道如我所愿 审判埃莉诺的消息必然会因为 有人在这里拨乱反正而被严肃地传播知悉 XIX. (2016)
But the earth rotates around the sun, whether it knows it or not.[CN] 但地球自转 围绕太阳, 是否知悉与否。 Besties (2012)
That's not going to happen. Bruce is aware of the intelligence, but he's not willing to ground the plane.[CN] 那不可能 布鲁斯已知悉情报 Hijacked (2012)
You do not know all my secrets.[CN] 你并不知悉我所有的秘密 You do not know all my secrets. The Act of Treason (2008)
This will find its way to the state prosecutor in Moscow.[CN] 同时莫斯科检察总长 也会知悉这项指控 Hitman (2007)
And then I started becoming aware of everyone else who was hurt and feeling remorse for that and then running away from that pain as soon as I realized it.[CN] 然后我开始 知悉 其他人谁是 痛,感觉反省 这一点,然后逃离 当我意识到疼痛 Lost for Life (2013)
"Death to those who learn the secret."[CN] (知悉秘密者该死) The After-Dinner Mysteries (2013)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top