Search result for

看上去像是合成纖維

(1 entries)
(0.7422 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -看上去像是合成纖維-, *看上去像是合成纖維*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You know, that almost looks synthetic.[CN] 看上去像是合成纖維 The Lost Reindeer (2013)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

看上去 (kàn shàng qù)像是 (xiàng shì)合成 (hé chéng)纖維 (xiān wéi)

 


  

 
看上去
  • (kàn shang qu, ㄎㄢˋ ㄕㄤ˙ ㄑㄩ˙) it would appear; it seems (that) [CE-DICT-Simplified]
  • (kàn shang qu, ㄎㄢˋ ㄕㄤ˙ ㄑㄩ˙) it would appear; it seems (that) [CE-DICT-Traditional]
合成
  • (ごうせい) (n,vs) (1) composition; synthesis; (adj-no) (2) composite; compound; synthetic; mixed; combined; (P) [EDICT]
  • (hé chéng, ㄏㄜˊ ㄔㄥˊ) to compose; to constitute; compound; synthesis; mixture; synthetic [CE-DICT-Simplified]
  • (hé chéng, ㄏㄜˊ ㄔㄥˊ) to compose; to constitute; compound; synthesis; mixture; synthetic [CE-DICT-Traditional]
纖維
  • (xiān wéi, ㄒㄧㄢ ㄨㄟˊ) fiber [CE-DICT-Traditional]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo

    Discussions

  • Go to Top