ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

电话簿

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -电话簿-, *电话簿*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
电话簿[diàn huà bù, ㄉㄧㄢˋ ㄏㄨㄚˋ ㄅㄨˋ, 簿 / 簿] telephone directory, #42,463 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Wasn't there a directory in the hotel?[CN] 饭店里没有电话簿吗? Dial M for Murder (1954)
My number's in the book.[CN] 电话簿上有我的号码 My number's in the book. Victim (1961)
- Well, there's always a phone book.[CN] - 好吧, 电话簿上总有 D.O.A. (1949)
The Rome directories are over there, madam.[CN] 罗马的电话簿在那边 夫人 The Sicilian Clan (1969)
Well in the telephone book. We just picked any name.[CN] 用电话簿 随便挑的名字 I Saw What You Did (1965)
I've read in the phone book he's an agent for a engine factory.[CN] 我从电话簿里看到 他是一家机械工厂的销售代理 It Happened in Broad Daylight (1958)
Called people, asked around and suddenly thought of looking in the phone book.[CN] 突然想起电话簿 Breakfast at Tiffany's (1961)
If you feel like reading, the phone book's around somewhere.[CN] 如果你想阅读 电话簿就在旁边 Four Times that Night (1971)
You pig, you got peanut butter and jelly all over this page.[CN] 小傻瓜 花生奶油果冻掉电话簿 I Saw What You Did (1965)
There's a phone box down the lane.[CN] 延着路的另一间房子有电话簿 The Collector (1965)
I put my sandwich down then, on the phone book.[CN] 我就把我的三明治点在电话簿 I Saw What You Did (1965)
I'm too busy. - Are you tired of me?[CN] 我还把电话簿里联系人列表都换了 Scenes from a Marriage (1973)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top