ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -珩-, *珩*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[珩, háng, ㄏㄤˊ] central gem; crown jewel
Radical: Decomposition: 王 (wáng ㄨㄤˊ)  行 (xíng ㄒㄧㄥˊ) 
Etymology: [pictophonetic] jade,  Rank: 5,315

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[héng, ㄏㄥˊ, ] top gem of pendant from girdle, #65,248 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And it's He who gives, and He who takes away.[CN] 痘夔囥軑ㄛ夔婀嗤 21 Grams (2003)
But he was moving kind of slow,you know,the weight of that backpack and that disability that... wait a minute,he had a backpack,too?[CN] 筍岆坻雄釬竭鞣 斕眭耋 坻掖覂婦 遜衄忒奻腔夼... 脹珨狟 坻掖賸婦? Dead Fall (2006)
Well, what do you know ? You do have a pair of balls after all.[CN] 埻懂斕衄液侳腔 Tigerland (2000)
This could be the day I break the record.[CN] 勍踏毞憩岆 我破纪录的日子了 Ray's Ring (2001)
Doctor, were you at the front-line in Hoten too?[CN] 瓟汜ㄛ娗沓湖梋腔奀緊斕婓ヶ盄鎘ˋ Gemini (1999)
Who was telling me, Ginny used to do a little dancing herself, right?[CN] 坴豢咂扂踢屬... 坴眕ヶ泐徹敃ㄛ勤勘ˋ The Weight (2002)
Not that I don't appreciate it... but I could've used a boost when I was gone, too.[CN] 祥岆扂祥覜慾... 筍扂祥婓奀 む妗剒猁珨萸堆疆 Watching Too Much Television (2002)
Because my ma, maybe, maybe not, has to get one.[CN] -秪峈扂鎔... 勍頗ㄛ勍祥頗 斛剕猁讀珨跺 Mergers and Acquisitions (2002)
I pay rent here, too, you know![CN] 裔啃蹈 扂葆賸滇逤 Trick (1999)
Perhaps my knee landing squarely in his testicles may have been partly to blame.[CN] 佽祥隅扂洏裔揤善坻腔液侳 岆郫錄儀忑眳珨徽 A Good Year (2006)
I should buy them a new house.[CN] 鎗珨垀滇赽冞跤坻蠅岆勤腔 Hei ma wang zi (1999)
And you have nothing to show off.[CN] 斕羶妦繫疑腃腔﹝ Attack the Gas Station! (1999)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top