ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
12 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -珥-, *珥*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[珥, ěr, ㄦˇ] pearl or jade earring; to insert, to stick
Radical: Decomposition: 王 (wáng ㄨㄤˊ)  耳 (ěr ㄦˇ) 
Etymology: [ideographic] An ear 耳 ring 王; 耳 also provides the pronunciation,  Rank: 3,904

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[ěr, ㄦˇ, ] pearl or jade earring, #97,226 [Add to Longdo]
[Yuē ěr shū, ㄩㄝ ㄦˇ ㄕㄨ, / ] Book of Joel [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Happy Purim![CN] 普节快乐! Fill the Void (2012)
Maria![CN] 丽亚 The Wolfman (2010)
Happy Purim.[CN] 快乐的普节。 Fill the Void (2012)
- Happy Purim, sweetie.[CN] - 普节快乐,亲爱的。 Fill the Void (2012)
Happy Purim, everyone.[CN] 普节快乐,大家。 Fill the Void (2012)
Hey, Joel.[CN] 约 Che: Part One (2008)
Can he do it later, Joel? We go in eight minutes.[CN] 能等一會兒麼 約 我們還有8分鐘就要進去了 Steve Jobs (2015)
Hey, Joel![CN] 约! Che: Part One (2008)
Joel's problem is getting started.[CN] 约的问题开始了 Fresh Bait (1995)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top