ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

狂う

   
20 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -狂う-, *狂う*
Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
狂う[くるう, kuruu] Thai: เพี้ยน English: to go mad
狂う[くるう, kuruu] Thai: ผิดปกติไปจากเดิม English: to get out of order

Japanese-English: EDICT Dictionary
狂う[くるう, kuruu] (v5u,vi) (1) to go mad; (2) to get out of order; to go amiss; (P) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
You will drive me mad.あなたは気が狂うだろう。
A miss is as good as a mile. [Proverb]一つ間違えば一里も狂う
She was mad with anger.彼女は怒りで気も狂うほどだった。
Clans run wild like a storm in a raging sea.猛り狂う海の嵐のように一族が激しく走る。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And now I've guessed it and it drives you insane![JA] 今 わしがそれを言ったら お前は気が狂うだろう Siegfried (1980)
I am in love, crazily in love.[JA] 愛してるの 狂うほどに Scarlet Street (1945)
But Dad will be angry.[JA] でも お父さんは怒り狂う The Syrian Bride (2004)
Don't make me laugh, Baby Pig. This takes concentration.[JA] 笑わせるなよ 手元が狂う Demons (1985)
It leaves its victims either dead or incurably mad.[JA] 感染者は死ぬか 気が狂うんだ The Crazies (1973)
Wait about an hour, that's when they really go out of their minds.[JA] みんな気が狂うぜ あのブロンドは? D.O.A. (1949)
To be a savage.[JA] 荒れ狂う Wings of Desire (1987)
We better make it or Sport will get mad.[JA] そんな事したら スポーツが怒り狂う Taxi Driver (1976)
There'll be irate citizens when they find out they're paying for water they won't get.[JA] 市民は怒り狂うでしょう 金だけ取られて 水が来ないと分かれば Chinatown (1974)
We can only be savages in as much as we keep serious.[JA] 真摯でなければ 荒れ狂うこともできない Wings of Desire (1987)
I know what stress does. It's all I can do from going crazy myself.[JA] ストレスのせいでそうなったんだ 気が狂う前の逃避として・・ Phone Booth (2002)
Writers can do fine things but when they crack up, they're a menace.[JA] 芸術家は一度ネジが狂うと 救われんね The 4th Man (1983)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
狂う[くるう, kuruu] verrueckt_werden, Amok_laufen, in_Unordnung_geraten [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top