ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
10 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -灬-, *灬*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[灬, huǒ, ㄏㄨㄛˇ] fire
Radical: Decomposition:
Etymology: []
[然, rán, ㄖㄢˊ] certainly; naturally; suddenly
Radical: Decomposition: 肰 (rán ㄖㄢˊ)  灬 (huǒ ㄏㄨㄛˇ) 
Etymology: [pictophonetic] fire,  Rank: 55
[点, diǎn, ㄉㄧㄢˇ] dot, point, speck
Radical: Decomposition: 占 (zhàn ㄓㄢˋ)  灬 (huǒ ㄏㄨㄛˇ) 
Etymology: [pictophonetic] fire,  Rank: 128
[照, zhào, ㄓㄠˋ] to shine, to reflect, to illuminate
Radical: Decomposition: 昭 (zhāo ㄓㄠ)  灬 (huǒ ㄏㄨㄛˇ) 
Etymology: [pictophonetic] fire,  Rank: 443
[热, rè, ㄖㄜˋ] heat, fever, zeal
Radical: Decomposition: 执 (zhí ㄓˊ)  灬 (huǒ ㄏㄨㄛˇ) 
Etymology: [pictophonetic] fire,  Rank: 606
[烈, liè, ㄌㄧㄝˋ] fiery, violent; ardent, vehement
Radical: Decomposition: 列 (liè ㄌㄧㄝˋ)  灬 (huǒ ㄏㄨㄛˇ) 
Etymology: [pictophonetic] fire,  Rank: 802
[熟, shú, ㄕㄨˊ] well-cooked; ripe, mature; familiar with
Radical: Decomposition: 孰 (shú ㄕㄨˊ)  灬 (huǒ ㄏㄨㄛˇ) 
Etymology: [pictophonetic] fire,  Rank: 1,035
[焦, jiāo, ㄐㄧㄠ] burned, scorched; anxious, vexed
Radical: Decomposition: 隹 (zhuī ㄓㄨㄟ)  灬 (huǒ ㄏㄨㄛˇ) 
Etymology: [ideographic] A bird 隹 getting its tail singed 灬,  Rank: 1,554
[燕, yàn, ㄧㄢˋ] lovebird, swallow
Radical: Decomposition: 廿 (niàn ㄋㄧㄢˋ)  口 (kǒu ㄎㄡˇ)  北 (běi ㄅㄟˇ)  灬 (huǒ ㄏㄨㄛˇ) 
Etymology: [ideographic] A swallow, with its head 廿, wings 北, and tail 灬,  Rank: 1,705
[熊, xióng, ㄒㄩㄥˊ] a bear; brilliant; surname
Radical: Decomposition: 能 (néng ㄋㄥˊ)  灬 (huǒ ㄏㄨㄛˇ) 
Etymology: [ideographic] A bear's 能 footprints 灬,  Rank: 1,741

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top