ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

油菜

   
16 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -油菜-, *油菜*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
油菜[yóu cài, ㄧㄡˊ ㄘㄞˋ, ] oilseed rape (Brassica campestris), #9,363 [Add to Longdo]
油菜[nǎi yóu cài huā, ㄋㄞˇ ㄧㄡˊ ㄘㄞˋ ㄏㄨㄚ, ] creamed cauliflower [Add to Longdo]
油菜[yóu cài zǐ, ㄧㄡˊ ㄘㄞˋ ㄗˇ, ] oilseed rape (Brassica campestris); rapeseed; coleseed [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
油菜[あぶらな;アブラナ, aburana ; aburana] (n) rape (seed oil plant, Brassica campestris) [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Veggie.[CN] 油菜 Che goh ha tin yau yee sing (2002)
2 Won Ton noodles and a plate of vegetable.[CN] 两碗云吞面,一碟油菜 The Conman (1998)
Rape at 12...[CN] 油菜在12 ... Happiness (1998)
Here and there, the flowering colza spread out like a vast yellow tablecloth, giving off a sweet and penetrating smell carried into the distance by the wind.[CN] 油菜花到处盛放 像块黄色的桌布一样展开 散发出诱人芬芳 Le Plaisir (1952)
He is gifted ![CN] 丫太油菜了! Welcome to the Sticks (2008)
Vegetable.[CN] 油菜 The Imp (1981)
Thank you... beautiful...[CN] 谢谢。 太油菜了! Welcome to the Sticks (2008)
A nd aplate of vegetables too 1 plate vegetables, 2 plates fishballs[CN] 好,再來一碟油菜 好,一碟油菜,兩碗大魚蛋粉 Qing chun 1000 ri (1982)
Add a side order of Chinese Broccoli![CN] 还有油菜 Gau lung bing sat (2001)
"When the ripe mustard sways in the farms.."[CN] '田地间摇曳的油菜花 满眼沁人的黄... Dilwale Dulhania Le Jayenge (1995)
She's a cole toni.[CN] 她是一个油菜托尼。 Pootie Tang (2001)
Oh, cole me down on the panny sty![CN] 哦,油菜我失望 关于鹏丽针眼! Pootie Tang (2001)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top