ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

汚職

   
25 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -汚職-, *汚職*
Japanese-English: EDICT Dictionary
汚職[おしょく, oshoku] (n,adj-no) corruption; (P) [Add to Longdo]
汚職疑惑[おしょくぎわく, oshokugiwaku] (n) suspicion of corruption [Add to Longdo]
汚職警官[おしょくけいかん, oshokukeikan] (n) (See 汚職,警官) corrupt policeman; dirty cop [Add to Longdo]
汚職政治家[おしょくせいじか, oshokuseijika] (n) corrupt politician [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Jason, who was in charge of the project, was dismissed for corruption.そのプロジェクトの責任者であったジェイソンが、汚職に手を染めた理由で解任された。
The papers found lots of monkey business when they investigated the Recruit scandal.マスコミがリクルート事件を調査した結果数多くの汚職が明るみに出た。
Down with corrupt politicians.汚職政治家を追放せよ。
I have nothing to do with the scandal.私はその汚職とは全く関係がない。
He has a reputation as being straight as an arrow. He'd never get involved in corruption.清廉潔白できこえた彼が、汚職なんかに手を染めるわけない。
He is said to have something to do with the political scandal.彼は汚職と何らかの関係があるといわれています。
He is the first national politician to be named in a widening corruption scandal.彼は広がりを見せる汚職スキャンダルで摘発された最初の国会議員です。
They have something to do with the scandal.彼らはその汚職と何か関係がある。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Your Majesty, if I am elected, I promise to put an end to corruption.[JA] 陛下 私が当選したら 汚職を一掃します Star Wars: The Phantom Menace (1999)
But this is a high-level, political corruption case.[JA] これは 大物政治家の 汚職事件なんだよ 違う! Hero (2007)
He is mired by baseless accusations of corruption.[JA] 汚職容疑で窮地に 立たされています Star Wars: The Phantom Menace (1999)
I know your dad was a city official till he got snared in a corruption case.[JA] 父親が市職員で 汚職事件でハメられた The Fix (2011)
I can tell a dirty cop when I see one.[JA] 汚職警官に会えば言う Blue Code (2012)
We still suffer from unemployment, inflation crime and corruption.[JA] ... 失業やインフレ... ... 犯罪や汚職に 苦しんでいる Taxi Driver (1976)
Strange way for Delancey to run his business, considering his anti-corruption platform.[JA] 彼のビジネスとは、やりかたが違う 彼の反汚職主義からすると Root Cause (2012)
You're a dirty cop all day long.[JA] 汚職警官だろ Wolf and Cub (2012)
Pay some of your dirty buddies in narcotics a visit.[JA] お前の汚職仲間を買収してる Blue Code (2012)
I also heard that lieutenant Gilmore Found himself up against some pretty serious corruption charges.[JA] ギルモア警部補が 汚職容疑で逮捕されたそうだ The Fix (2011)
I.A. needed my help to bust a narcotics cop on the take, and I said yes, to close the books on your bar fight![JA] 囮捜査よ 汚職警官を捕まえるためよ 私から申し出たの 終わらせるためよ Everything Is Illumenated (2010)
I.A. needed my help to bust a narcotics cop on the take and I said yes.[JA] 汚職警官を捕まえるのに 囮が必要で 私から参加したのよ First Blood (2010)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
汚職[おしょく, oshoku] Korruption, Bestechung [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top