ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

永远也无法再次到达伊萨卡的海岸

   
1 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -永远也无法再次到达伊萨卡的海岸-, *永远也无法再次到达伊萨卡的海岸*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Never again will you reach the shores of Ithaca.[CN] 永远也无法再次到达伊萨卡的海岸 The Odyssey (1997)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

永远 (yǒng yuǎn) ()无法 (wú fǎ)再次 (zài cì)到达 (dào dá)伊萨卡 (Yī sà kǎ) (de)海岸 (hǎi àn)

 


  

 
永远
 • (yǒng yuǎn, ㄩㄥˇ ㄩㄢˇ) forever; eternal [CE-DICT-Simplified]
 • (なり) (aux-v) (1) (uk) (arch) (meaning 〜だ、〜である) to be (an affirmation); (2) (uk) (arch) (meaning 〜にある、〜にいる. Usu. なる) (See なる・1) to be (location); (n,suf) (3) (usu. 也) sum of money (used to express an exact sum on a receipt, envelope, certificate, etc.) [EDICT]
 • (yě, ㄧㄝˇ) also; too; (in classical Chinese) final particle serving as copula [CE-DICT-Simplified]
 • (yě, ㄧㄝˇ) also; too; (in classical Chinese) final particle serving as copula [CE-DICT-Traditional]
无法
 • (wú fǎ, ㄨˊ ㄈㄚˇ) unable; incapable [CE-DICT-Simplified]
再次
 • (zài cì, ㄗㄞˋ ㄘˋ) one more time; again; one more; once again [CE-DICT-Simplified]
 • (zài cì, ㄗㄞˋ ㄘˋ) one more time; again; one more; once again [CE-DICT-Traditional]
到达
 • (dào dá, ㄉㄠˋ ㄉㄚˊ) to reach; to arrive [CE-DICT-Simplified]
伊萨卡
 • (Yī sà kǎ, ㄧ ㄙㄚˋ ㄎㄚˇ) Ithaca, Island state of Greece, the home of Odysseus 奧迪修斯|奥迪修斯; Ithaca NY, location of Cornell University 康奈爾|康奈尔 [CE-DICT-Simplified]
 • (てき) (adj-na,suf) -like; typical; (P) [EDICT]
 • (まと) (n) mark; target; (P) [EDICT]
 • (de, ㄉㄜ˙) of; structural particle: used before a noun, linking it to preceding possessive or descriptive attributive [CE-DICT-Simplified]
 • (dí, ㄉㄧˊ) really and truly [CE-DICT-Simplified]
 • (dì, ㄉㄧˋ) aim; clear [CE-DICT-Simplified]
 • (de, ㄉㄜ˙) of; structural particle: used before a noun, linking it to preceding possessive or descriptive attributive [CE-DICT-Traditional]
 • (dí, ㄉㄧˊ) really and truly [CE-DICT-Traditional]
 • (dì, ㄉㄧˋ) aim; clear [CE-DICT-Traditional]
海岸
 • (かいがん) (n,adj-no) coast; beach; (P) [EDICT]
 • (hǎi àn, ㄏㄞˇ ㄢˋ) coastal; seacoast [CE-DICT-Simplified]
 • (hǎi àn, ㄏㄞˇ ㄢˋ) coastal; seacoast [CE-DICT-Traditional]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top