ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
32 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -气-, *气*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[气, qì, ㄑㄧˋ] air, gas; steam, vapor; anger
Radical: Decomposition: 亻 (rén ㄖㄣˊ) 
Etymology: [ideographic] A person 亻 breathing air,  Rank: 217
[氧, yǎng, ㄧㄤˇ] oxygen
Radical: Decomposition: 气 (qì ㄑㄧˋ)  羊 (yáng ㄧㄤˊ) 
Etymology: [pictophonetic] gas,  Rank: 1,863
[氛, fēn, ㄈㄣ] air; atmosphere
Radical: Decomposition: 气 (qì ㄑㄧˋ)  分 (fēn ㄈㄣ) 
Etymology: [pictophonetic] air,  Rank: 2,009
[氢, qīng, ㄑㄧㄥ] ammonia
Radical: Decomposition: 气 (qì ㄑㄧˋ)  又 (yòu ㄧㄡˋ)  工 (gōng ㄍㄨㄥ) 
Etymology: [pictophonetic] gas,  Rank: 2,637
[氯, lǜ, ㄌㄩˋ] chlorine
Radical: Decomposition: 气 (qì ㄑㄧˋ)  录 (lù ㄌㄨˋ) 
Etymology: [pictophonetic] gas,  Rank: 3,013
[氨, ān, ] ammonia
Radical: Decomposition: 气 (qì ㄑㄧˋ)  安 (ān ) 
Etymology: [pictophonetic] gas,  Rank: 3,028
[氮, dàn, ㄉㄢˋ] nitrogen
Radical: Decomposition: 气 (qì ㄑㄧˋ)  炎 (yán ㄧㄢˊ) 
Etymology: [pictophonetic] gas,  Rank: 3,482
[氖, nǎi, ㄋㄞˇ] neon
Radical: Decomposition: 气 (qì ㄑㄧˋ)  乃 (nǎi ㄋㄞˇ) 
Etymology: [pictophonetic] gas,  Rank: 3,602
[氟, fú, ㄈㄨˊ] fluorine
Radical: Decomposition: 气 (qì ㄑㄧˋ)  弗 (fú ㄈㄨˊ) 
Etymology: [pictophonetic] gas,  Rank: 3,701
[氦, hài, ㄏㄞˋ] helium
Radical: Decomposition: 气 (qì ㄑㄧˋ)  亥 (hài ㄏㄞˋ) 
Etymology: [pictophonetic] gas,  Rank: 3,972

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[, ㄑㄧˋ, ] air; anger; gas, #740 [Add to Longdo]
[, ㄑㄧˋ, / ] gas; air; smell; weather; vital breath; to anger; to get angry; to be enraged, #740 [Add to Longdo]
[tiān qì, ㄊㄧㄢ ㄑㄧˋ, / ] weather, #1,339 [Add to Longdo]
[kōng qì, ㄎㄨㄥ ㄑㄧˋ, / ] air; atmosphere, #2,208 [Add to Longdo]
[qì fēn, ㄑㄧˋ ㄈㄣ, / ] atmosphere; mood, #2,974 [Add to Longdo]
[qì wēn, ㄑㄧˋ ㄨㄣ, / ] air temperature, #3,201 [Add to Longdo]
[shēng qì, ㄕㄥ ㄑㄧˋ, / ] angry; mad; offended; animated; to get angry; to be enraged; to take offense; animation, #3,411 [Add to Longdo]
[qì zhì, ㄑㄧˋ ㄓˋ, / ] temperament, #3,530 [Add to Longdo]
[yǒng qì, ㄩㄥˇ ㄑㄧˋ, / ] courage; valor, #4,000 [Add to Longdo]
[qì hòu, ㄑㄧˋ ㄏㄡˋ, / ] climate; atmosphere; situation, #4,376 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Yeah.[CN] 不客 Battle Los Angeles (2011)
Out.[CN] 吸 How to Lose a Guy in 10 Days (2003)
Stand up.[CN] 拿出勇 La Vie en Rose (2007)
I gasped.[CN] 我倒吸一口 Blackfish (2013)
Cool.[CN] 帅 The Infestation Hypothesis (2011)
Breathe![CN] 快吸! Ocean's Eleven (2001)
Just luck![CN] 只是运 Darfur Now (2007)
[Sighs][CN] [叹] The Zero Theorem (2013)
(EXHALING)[CN] (呼) Hector and the Search for Happiness (2014)
- Oxygen.[CN] - 氧. The Hunger Games: Mockingjay - Part 1 (2014)
Hmm.[CN] 关于勇 Nim's Island (2008)
I'm angry![CN] 我生了! Pilot (2004)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top