ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

有朝一日

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -有朝一日-, *有朝一日*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
有朝一日[yǒu zhāo yī rì, ㄧㄡˇ ㄓㄠ ㄧ ㄖˋ, ] one day; sometime in the future, #26,619 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You know, I also used to dance when Berthe was still alive.[CN] 只要伯特有朝一日還活著 我就得跳舞 Les Visiteurs du Soir (1942)
Unless, perhaps, one day... a war...[CN] 除非 有朝一日 也许... 战争... Hiroshima Mon Amour (1959)
But someday I'll try it again.[CN] But someday I'll try it again. 不行,先生,办不到 不过有朝一日我会再试一次 Strange Cargo (1940)
I just hope and pray that one day the image of Christ will appear in your heart.[CN] 我只希望有朝一日 你能自内心接受基督的形像 Quo Vadis (1951)
He may even grow up to be better than his old man. Maybe.[CN] 或许有朝一日他 会比他的老爸更出色 Giant (1956)
-One of these days.[CN] -有朝一日 On the Waterfront (1954)
- Some day... after we've had our honeymoon... and settled down in a home of our own somewhere.[CN] -有朝一日 等我们蜜月回来之后 找一个地方定居下来 Gaslight (1944)
But one day I will no longer remember it.[CN] 但是 有朝一日 我将不再记得往事 Hiroshima Mon Amour (1959)
-Maybe I will one of these days.[CN] -也许有朝一日我会 On the Waterfront (1954)
To know it, yet to hope one day something will happen to prove that you're not, yet half the time not really believing that either.[CN] 那就是: 你希望有朝一日 能有机会证明自己不是懦夫, 可另一方面, 却又经常害怕那天的来临. The Desert Rats (1953)
And everything will be all right for them someday?[CN] And everything will be all right for them someday? 有朝一日他们能一切平安吗? Strange Cargo (1940)
I thought one would reach some sort of resting place... where obedience would be natural and struggle would end.[CN] 我想有朝一日修道到達一種寧靜的境界 服從成為自然,掙扎終將結東 The Nun's Story (1959)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top