ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

改造車

   
4 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -改造車-, *改造車*
Japanese-English: EDICT Dictionary
改造車[かいぞうしゃ, kaizousha] (n) remodeled car; remodelled car; hot rod [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
If he had spent half as much time and money on his education as he has on that ridiculous bouncing car...[JA] あの時間とお金を 勉強に費やしてほしかったわ バカげた改造車に 費やすぐらいならね Grilled (2009)
You take off an armored car at the mall.[JA] 「てめぇ、モールで改造車を売ってるな」 The Departed (2006)
The new locos shot caller is Leo Hernandez.[JA] 組織のトップは リオ ヘルナンデスだ 黒塗りの改造車 Just Let Go (2011)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

改造 (gǎi zào) (chē)

 


  

 
改造
  • (かいぞう) (n,vs) (1) {comp} remodeling; remodelling; restructuring; (2) modding; (P) [EDICT]
  • (gǎi zào, ㄍㄞˇ ㄗㄠˋ) to change; to alter; to transform [CE-DICT]
  • (くるま) (n) (1) car; automobile; vehicle; (2) wheel; (P) [EDICT]
  • (chē, ㄔㄜ) car; vehicle; CL:輛|辆[liang4]; machine; to shape with a lathe; surname Che [CE-DICT]
  • (jū, ㄐㄩ) vehicle on land [CE-DICT]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo

    Discussions

  • Go to Top