ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

掩藏

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -掩藏-, *掩藏*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
掩藏[yǎn cáng, ㄧㄢˇ ㄘㄤˊ, ] hidden; covered; concealed, #35,141 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
He lied in order to hide the fact... that in the latter months of 1944 and the early months of 1945... he served as a member of an SS-organized Hungarian death squad... known as Arrow Cross.[CN] 他說謊,以掩藏一個事實 在1944年的後幾個月 及1945年的前幾個月 Music Box (1989)
I mean, the sweetness nets driven inside.[CN] 他的美好梦想开始被掩藏起来 Wise Blood (1979)
What they want to hide.[CN] 人们想要掩藏的东西。 Passing Summer (2001)
Hide me, take me outside this land of ours![CN] 掩藏我 放逐我 让我远离这片土地 Oedipus Rex (1967)
Or should they restore the original... but never know for sure what lies beneath it?[CN] 还是修复达迪的壁画 永远掩藏下面的壁画呢 Obsession (1976)
The prisoners had to check where small children had been hidden and covered up.[CN] 囚犯们必须查明小孩子们 被藏在哪里 被掩藏在哪里 Genocide: 1941-1945 (1974)
Touching a mighty veil. A veil hiding the last, big mystery.[CN] "湖面犹如漫漫大幕 掩藏起惊人的秘密" Lake of the Dead (1958)
To hide my sins.[CN] 為了掩藏罪惡 If.... (1968)
Someone was at great pains to conceal a secret of the first magnitude.[CN] 某人努力想要掩藏起一个天大的秘密. The Name of the Rose (1986)
No, stay, we have nothing to hide.[CN] 不, 等等,我们没什么掩藏 A Real Young Girl (1976)
In this garden... he hid the bodies of 6 girls, missing since 1993.[CN] 在这个花园里 从1993年至今,他掩藏了6个女孩的尸体, 其中一个 Thesis (1996)
Can't you see I've submerged it... under a mask of hostile acts and cruel words?[CN] 你没注意到我将它掩藏在了... 由敌意的行为和冷酷的言辞 所组成的面具之下? The Curse of the Jade Scorpion (2001)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top