ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

折衷鹦鹉

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -折衷鹦鹉-, *折衷鹦鹉*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
折衷鹦鹉[zhé zhōng yīng wǔ, ㄓㄜˊ ㄓㄨㄥ ㄧㄥ ㄨˇ, / ] Eclectus roratus (red-green parrot of Papua-New Guinea) [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
But whether you're a budgie, an eclectus, a rosella, or just about any other parrot, you have to take colourful risks in the mating game.[CN] 不管是虎皮鹦鹉 折衷鹦鹉 玫瑰鹦鹉 或是其它鹦鹉 在求爱期 都得格外注意多彩的羽毛 Australia: Land of Parrots (2008)
But one of the most amazing birds in the world is the eclectus parrot, because it breaks virtually every rule in the evolutionary rule book.[CN] 但是世界上最让人惊叹的鸟儿之一 是折衷鹦鹉 因为它打破了进化论的所有规则 Australia: Land of Parrots (2008)
While the eclectus were doing their thing, elsewhere on the continent dramatic changes gave rise to a whole new range of parrots.[CN] 当折衷鹦鹉平静地生息繁衍时 大陆的其它地区发生着巨大的变化 出现了全新的鹦鹉种类 Australia: Land of Parrots (2008)
ROB: Eclectus parrots are the pinnacle of parrot evolution.[CN] 折衷鹦鹉是鹦鹉进化鼎盛时期的产物 Australia: Land of Parrots (2008)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top