ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

抓住

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -抓住-, *抓住*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
抓住[zhuā zhù, ㄓㄨㄚ ㄓㄨˋ, ] grab, #2,295 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Go. Go.[CN] 抓住了! Independence Day: Resurgence (2016)
Catch them.[CN] 抓住他们 The Amityville Horror (2005)
Get him, gal![CN] 抓住他! The Party (1968)
Catch her![CN] 抓住她! It's Better to Be Wealthy and Healthy Than Poor and Ill (1992)
# Hold me, please I'm going to faint #[CN] 请抓住我.我就快晕倒了 One Hour with You (1932)
If I don't take it I know I'll be sorry all my life.[CN] 如果我不抓住這個機會,我將抱憾終生 Applause (1929)
Seize him.[CN] 抓住 Mulan 2: The Final War (2004)
A guy's entitled to anything he can grab.[CN] 一个男人应该抓住任何他能得到的东西 Bordertown (1935)
The next time I catch you providing my rooms with needless ventilation...[CN] 下次让我抓住你在我的 房间里制造动手脚 The Scarlet Empress (1934)
Suddenly a man took hold of me. I - I struggled, and he -[CN] 突然有一个男的抓住了我 我.我反抗了.然后他 One Hour with You (1932)
Gotcha.[CN] 抓住你了 Tad, the Lost Explorer (2012)
Hold him.[CN] -抓住 Cell 211 (2009)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top