ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

手心里

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -手心里-, *手心里*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
手心里[shǒu xīn li, ㄕㄡˇ ㄒㄧㄣ ㄌㄧ˙, / ] hollow of one's hand [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
This Mr Jones, I fear, still runs in your head.[CN] 这个琼斯先生 还在你手心里 Tom Jones (1963)
Your heart can fit right in my hand.[CN] 你的心脏能够在我的手心里跳动. Tadpole (2000)
He always writes his number on a girl's hand when he's drunk.[CN] 他一喝多了 就往女孩手心里写电话号码 Be There or Be Square (1998)
I've still got my hands on him.[CN] 他还仍然在我的手心里 The Enforcer (1951)
Each time his wound throbs, Manech feels Mathilde's heart in his palm.[CN] 只要伤口一痛,马涅克就感到 犸蒂德的心在他手心里扑通跳 A Very Long Engagement (2004)
I had them all in my hand.[CN] 都在我手心里攥着呢 White Sun of the Desert (1970)
when I held you in my hands for the first time..[CN] 当我第一次把你捧在手心里... Dilwale Dulhania Le Jayenge (1995)
What, was I to carry her in my hands?[CN] - 我总不能把娜塔莎老捧在手心里 Ukroshcheniye ognya (1972)
See if you can get him to floss.[CN] 看你能不能把他捏在手心里 The Will (1999)
If we don't move fast, we'll lose it, either to the Cubans or the Brits or the next bunch that want their grubby paws on it.[CN] 这是我的家 要不赶快行动就会失去他 落在外国人,英国人 或者别的什么人手心里 Water (1985)
I feel her hand in yours.[CN] 我感到她的手在你的手心里 Lovers of the Arctic Circle (1998)
Like Colonel Nonaka in 1936?[CN] 不论日本还是韩国 都不过是在美国手心里的猴子罢了 KT (2002)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top