ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

悪者

   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -悪者-, *悪者*
Japanese-English: EDICT Dictionary
悪者[わるもの, warumono] (n) bad fellow; rascal; ruffian; scoundrel; (P) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
The absent are always in the wrong.いない者がいつも悪者になる。
You see in this world there are only scoundrels and hypocrites.だってこの世には悪者と偽善者しかいないのよ。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- He is bad.[JA] - 彼は悪者だわ Zoolander (2001)
But rail at me no more![JA] だが 以後 わしを悪者となじるな Siegfried (1980)
Mr Wickham, that half the town was mad in love with. All the time a villain![JA] 皆 彼に夢中だったわ それが突然悪者扱いよ Episode #1.5 (1995)
Kill naughty man! Kill naughty man! Kill naughty man![JA] 悪者を殺せ! Zoolander (2001)
That flailing tail will not harm me if I keep my wits about me.[JA] しっぽから身を守るには その悪者から眼を放さない Siegfried (1980)
- You fiend![JA] 悪者 The Great Mouse Detective (1986)
No cheat should ravish it. So hush, you chatterers![JA] 悪者が宝を持ち去らないように ですから お喋りのお姉様 口を閉じて Das Rheingold (1980)
Do you covet my gold? Would you steal my hoard?[JA] 悪者よ わしの黄金を狙っているな? Siegfried (1980)
Oh, pull yourself together! You can stop that villain! Why...[JA] しっかりして、あの悪者を止められるよ The Great Mouse Detective (1986)
Who'd have thought it?[JA] さあ 悪者どもに お前の輝きを見せてやれ! Siegfried (1980)
Prime minister of Malaysia bad![JA] マレーシアの首相は悪者 Zoolander (2001)
Pay heed to the meaning behind his sly words![JA] 悪者の嘘だらけのお喋りを ジークフリートは注意深く聞くように Siegfried (1980)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top