ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

性欲

   
18 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -性欲-, *性欲*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
性欲[xìng yù, ㄒㄧㄥˋ ㄩˋ, / ] sexual desire; lust, #19,243 [Add to Longdo]
性欲高潮[xìng yù gāo cháo, ㄒㄧㄥˋ ㄩˋ ㄍㄠ ㄔㄠˊ, / ] orgasm [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
性欲(P);性慾[せいよく, seiyoku] (n,adj-no) sexual desire; (P) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
I have no sexual desire.性欲がありません。
What should I do to arose desire in the man I'm interested in?気になる男性の性欲を刺激するにはどうすればよいのでしょうか?

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'm sorry for everything-- my attitude, my low sex drive.[JA] 全てに於いて ボクの態度 性欲低下 Halloween: Part 1 (2011)
Her weakness: a raging libido.[JA] 彼女の弱点 それは並外れた性欲 Mean Girls 2 (2011)
Because there is no sexual conduct, nor a man.[CN] 因为没有性欲就不是男人 The 10th Victim (1965)
- I just have a healthy sexual appetite.[JA] 私は性欲が旺盛なだけよ Jersey Girl (2004)
- You are very sensual, are you?[CN] - 你的性欲很强吧? The 10th Victim (1965)
Lustful desire, amorous stimulus.[CN] 性欲 爱欲激动 Casanova 70 (1965)
It says that in South-East Asia the men believe eating the penis will improve their sex drive and that you'll take on the spirit and the aggression of the crocodile.[JA] 東南アジアで 男達は信じているが ペニスを食べると性欲増進になると そして あなたは鰐の精神と攻撃性を 獲得する Black Water (2007)
Yeah, you wear really sexy boxers, right? With red love hearts on them?[JA] 性欲的な人らしいわね Ladder 49 (2004)
What? Jesus.[JA] 君の薄汚い性欲が 事件を招いたことか? Trespass (2011)
When they seek renewal, they nudge you with a little bit of a... sexual urge.[JA] 生まれ変わL丿たL'ガら 性欲を与える Vampire (2011)
Downcast with failure and tormented by desire I decided to take an action.[CN] 因失败的萎靡不振 和性欲的困扰,我决定采取行动 Happy End (1967)
You get turned on easily.[JA] 性欲を感じてる? Youth in Revolt (2009)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
性欲[せいよく, seiyoku] Geschlechtstrieb [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top