ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

当它陷落后,(盟军)部队进 [...] 堵塞的 到处是炸弹坑的城镇

   
1 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -当它陷落后,(盟军)部队进 [...] 堵塞的 到处是炸弹坑的城镇-, *当它陷落后,(盟军)部队进 [...] 堵塞的 到处是炸弹坑的城镇*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
When it fell, the troops entered a bomb-cratered town choked with rubble.[CN] 当它陷落后,(盟军)部队进入的是 一个被瓦砾堵塞的 到处是炸弹坑的城镇 Morning: June-August 1944 (1974)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

(dāng) ()陷落 (xiàn luò) (hòu),(盟军 (méng jūn))部队 (bù duì)进入 (jìn rù) (de) (shì) 一个 (yī gè) (bèi)瓦砾 (wǎ lì)堵塞 (dǔ sè) (de) 到处 (dào chù) (shì)炸弹 (zhà dàn) (kēng) (de)城镇 (chéng zhèn)

 


  

 
 • (とう) (pref) this (business organisation or place) [EDICT]
 • (dāng, ㄉㄤ) to be; to act as; manage; withstand; when; during; ought; should; match equally; equal; same; obstruct; just at (a time or place); on the spot; right; just at [CE-DICT]
 • (dàng, ㄉㄤˋ) at or in the very same...; to pawn; suitable; adequate; fitting; proper; replace; represent [CE-DICT]
 • (tā, ㄊㄚ) it (used for things) [CE-DICT]
陷落
 • (xiàn luò, ㄒㄧㄢˋ ㄌㄨㄛˋ) to surrender (of a fortress); to fall (to the enemy); subsidence (of land) [CE-DICT]
 • (ご) (suf) (See 午後) after [EDICT]
 • (きさき;きさい(后)(ok)) (n) empress; queen [EDICT]
 • (hòu, ㄏㄡˋ) empress; queen; surname Hou [CE-DICT]
 • (hòu, ㄏㄡˋ) back; behind; rear; afterwards; after; later [CE-DICT]
盟军
 • (méng jūn, ㄇㄥˊ ㄐㄩㄣ) allied forces [CE-DICT]
部队
 • (bù duì, ㄅㄨˋ ㄉㄨㄟˋ) army; armed forces; troops; force; unit [CE-DICT]
进入
 • (jìn rù, ㄐㄧㄣˋ ㄖㄨˋ) to enter; to join; to go into [CE-DICT]
 • (てき) (adj-na,suf) -like; typical; (P) [EDICT]
 • (まと) (n) mark; target; (P) [EDICT]
 • (de, ㄉㄜ˙) of; structural particle: used before a noun, linking it to preceding possessive or descriptive attributive [CE-DICT]
 • (dí, ㄉㄧˊ) really and truly [CE-DICT]
 • (dì, ㄉㄧˋ) aim; clear [CE-DICT]
 • (これ) (pn) (1) (uk) (See 何れ・1,其れ・1,彼・あれ・1) this (indicating an item near the speaker, the action of the speaker, or the current topic); (2) (hum) this person (usu. indicating someone in one's in-group); (3) now; (4) (arch) here; (5) (arch) I (me); (6) (arch) certainly; (P) [EDICT]
 • (ぜ) (n) righteousness; justice; right [EDICT]
 • (shì, ㄕˋ) is; are; am; yes; to be [CE-DICT]
一个
 • (yī gè, ㄧ ㄍㄜˋ) a; an [CE-DICT]
 • (ひ) (pref) indicates the target of an activity; -ee (e.g. employee, examinee, trustee) [EDICT]
 • (bèi, ㄅㄟˋ) by (indicates passive-voice sentences or clauses); to cover; to wear [CE-DICT]
瓦砾
 • (wǎ lì, ㄨㄚˇ ㄌㄧˋ) rubble; debris [CE-DICT]
堵塞
 • (dǔ sè, ㄉㄨˇ ㄙㄜˋ) to block; to stop; blockage [CE-DICT]
到处
 • (dào chù, ㄉㄠˋ ㄔㄨˋ) in all places; everywhere [CE-DICT]
炸弹
 • (zhà dàn, ㄓㄚˋ ㄉㄢˋ) bomb [CE-DICT]
 • (こう) (n,n-suf) pit (esp. of a mine) [EDICT]
 • (kēng, ㄎㄥ) pit; to defraud [CE-DICT]
城镇
 • (chéng zhèn, ㄔㄥˊ ㄓㄣˋ) cities and towns; city; town [CE-DICT]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • ว่าด้วยโฆษณา
  เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
  Go to Top