ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

庞德

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -庞德-, *庞德*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
庞德[Páng Dé, ㄆㄤˊ ㄉㄜˊ, / ] Pang De (-219), general of Cao Wei at the start of the Three Kingdoms period, victor over Guan Yu 關羽|关羽; Pound (name); Ezra Pound (1885-1972), American poet and translator, #47,299 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Good morning. My name's Bond. James Bond.[CN] 我叫詹姆斯庞德 ,你是 On Her Majesty's Secret Service (1969)
There is much about Mr. Bond one does not know.[CN] 庞德先生总是让人摸不着头脑 On Her Majesty's Secret Service (1969)
Don't move, Mr. Bond.[CN] 别动 ,庞德先生 On Her Majesty's Secret Service (1969)
007... James Bond here.[CN] 我是詹姆斯庞德 On Her Majesty's Secret Service (1969)
- Good morning, Commander Bond.[CN] -早 ,庞德长官 On Her Majesty's Secret Service (1969)
- James Bond.[CN] -詹姆斯庞德 On Her Majesty's Secret Service (1969)
- Commander Bond. How are you?[CN] -庞德长官 ,你好吗? On Her Majesty's Secret Service (1969)
- Mr. Bond?[CN] -庞德先生? On Her Majesty's Secret Service (1969)
Do not kill me, Mr. Bond.[CN] 不要杀我 ,庞德先生 On Her Majesty's Secret Service (1969)
Mr. Bond, may I introduce my daughter, Teresa?[CN] 庞德先生 , 这是我的女儿泰莉萨 On Her Majesty's Secret Service (1969)
Olympe, I didn't know Mr. Bond knew Papa.[CN] 奥莉 , 我不知道 庞德先生认识爸爸 On Her Majesty's Secret Service (1969)
No, Mr. Bond.[CN] 不想 ,庞德先生 On Her Majesty's Secret Service (1969)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top