ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
25 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -巷-, *巷*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[巷, xiàng, ㄒㄧㄤˋ] alley, lane
Radical: Decomposition: 共 (gòng ㄍㄨㄥˋ)  巳 (sì ㄙˋ) 
Etymology: [] ,  Rank: 2,399

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[xiàng, ㄒㄧㄤˋ, ] lane; alley, #7,775 [Add to Longdo]
[xiǎo xiàng, ㄒㄧㄠˇ ㄒㄧㄤˋ, ] alley, #15,651 [Add to Longdo]
大街小[dà jiē xiǎo xiàng, ㄉㄚˋ ㄐㄧㄝ ㄒㄧㄠˇ ㄒㄧㄤˋ, ] large streets and small lanes, #18,180 [Add to Longdo]
东交民[Dōng jiāo mín xiàng, ㄉㄨㄥ ㄐㄧㄠ ㄇㄧㄣˊ ㄒㄧㄤˋ, / ] a street to the south of the Forbidden City that was the Legation quarter during the Boxer uprising, #107,332 [Add to Longdo]
[sǐ xiàng, ㄙˇ ㄒㄧㄤˋ, ] blind alley; dead end, #158,113 [Add to Longdo]
烟花柳[yān huā liǔ xiàng, ㄧㄢ ㄏㄨㄚ ㄌㄧㄡˇ ㄒㄧㄤˋ, / ] red-light district, #209,555 [Add to Longdo]
烟花[yān huā xiàng, ㄧㄢ ㄏㄨㄚ ㄒㄧㄤˋ, / ] red-light district [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
;岐;衢[ちまた, chimata] (n) (1) the public; (2) street; district; quarters; (3) location (of a battle, etc.); (4) divide (e.g. between life and death); (5) (orig. meaning) fork (in a road); crossroads [Add to Longdo]
[こうかん, koukan] (n) on the street; around town; the world; the public [Add to Longdo]
[こうせつ, kousetsu] (n) gossip; talk about town [Add to Longdo]
[こうだん, koudan] (n) rumour; rumor; gossip [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
The song caught on with the public.その歌はで流行した。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And as a result, If you peek into any of the brothels around here,[JA] あげく昨今じゃ の遊郭を覗けば- Rurouni Kenshin Part I: Origins (2012)
Coronet Apartments, California Avenue, apartment 1001.[CN] 加利福尼亚柯罗纳特公寓,1001室 The Maltese Falcon (1941)
Dangerous advancements forever alter the criminal landscape.[JA] 危険な技術が の犯罪者達までにも蔓延し- Skin (2013)
- Coming out of the mews, it looked like.[CN] -应该是从道广场走出来 Gaslight (1944)
He's out there somewhere... in an alley, on a roof... looking for a way out.[CN] 他在外面的某处... 小里,房顶上... 想着怎么逃走 Cry of the City (1948)
Coppers on the watch at White Hart.[CN] 警察在白鹿巡视 The Lodger (1944)
I would be able to repay the kindness Miho-dono and Tsugumo-dono has shown me.[JA] あじ上や 美穫殿に 恩返しガ竃るの老荳ガ Hara-Kiri: Death of a Samurai (2011)
Without their topknots your three warriors fear treading outside, where people could see them.[JA] 寶吉三万は これガな凵ゆえに 首ガら上畳入前に 見せることは竇 Hara-Kiri: Death of a Samurai (2011)
Every man has his honour.[JA] 入にはそれぞれ 面目ガあうう Hara-Kiri: Death of a Samurai (2011)
There's usually a cab parked there by the alleyway.[CN] 小里通常有辆出租停着的 The Maltese Falcon (1941)
He began the hunt for the elusive Schemer in Ferguson's Alley... in a part of Old Chinatown across from Los Angeles Station.[CN] 为了在茫茫人海中寻找谋士 他走遍了弗格森的小... 洛杉矶车站对面的唐人街 T-Men (1947)
Word on the street is he's having a serious allergic reaction to bullets.[JA] の噂では彼は弾丸に 深刻なアレルギーがある Heist (2015)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top