ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

学费

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -学费-, *学费*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
学费[xué fèi, ㄒㄩㄝˊ ㄈㄟˋ, / ] tuition fee; tuition, #6,532 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
How much do I owe you for the rest of the term?[CN] 这学期的学费还差多少? The Children's Hour (1961)
To save money.[CN] 说只是打工赚学费而已 Floating Weeds (1959)
If only just your tuition.[CN] 你的学费我帮你出 Taki no shiraito (1933)
Not only that, but he gave his school money to his brother, Harry, and sent him to college.[CN] 不仅如此,他把自己的学费都给了弟弟哈里 送他去念大学 It's a Wonderful Life (1946)
Tomorrow you give me lessons, and I give you your money back.[CN] 明天你再 教我一天,我就把学费给你 The Young Lions (1958)
- I mean, education and everything?[CN] - 我是说所有的费用 包括学费 'G' Men (1935)
A student who I pedged my life to supportng,[CN] 曾用性命发誓要为他寄送学费 Taki no shiraito (1933)
Please? , I'l show you.[CN] 你的学费我保证帮你付 Taki no shiraito (1933)
"l n arrears n tuition payments, I 've decided to work,[CN] 早先因拖欠了学费 Taki no shiraito (1933)
Why don't you pay tuition?[CN] 你为什么不付学费呢? The Children's Hour (1961)
So he worked hard and remitted your schooling expenses.[CN] 所以他努力工作... ...给你付学费... Floating Weeds (1959)
And when there was no longer any money, I was forced to give it up... because we have no free university here.[CN] 但是我没钱,所以最后只能放弃... 因为我们这里没有不收学费的大学 The Young Lions (1958)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top