ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

孝敬你

   
12 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -孝敬你-, *孝敬你*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Here's the electricians' union.[CN] 这是电工工会孝敬你 Remember When (2007)
They gotta put up the big front so that people will trust 'em with their money.[CN] 要装阔气一点 那些人才会拿钱来孝敬你 The Man Who Wasn't There (2001)
For you[CN] 坚叔,孝敬你 A Better Tomorrow II (1987)
Worship mom and dad?[CN] 你孝敬你的父亲和你的母亲? Electrick Children (2012)
Auntie, from Fu-Sheng[CN] 伯母... 不是 伯有 这些是福生孝敬你 Police Story 3: Super Cop (1992)
So I could... carve a phoenix for you in future[CN] 让我以后... 雕只凤孝敬你 I Love Hong Kong 2012 (2012)
Brother Turtle, this is to thank you. Smart boy![CN] 龟哥,孝敬你 Fight Back to School (1991)
After we're done with filming,[CN] 拍下段片之后,我孝敬你... Ip Man: The Final Fight (2013)
I'll pay you a hundred silver taels a month![CN] 我每个月孝敬你一百大洋 The Fearless Hyena (1979)
Your son prepared specially for you[CN] 你儿子孝敬你 Together (2012)
You got a good 'eart But you want that 'alf a crown out o' Eliza ..[CN] 你的心腸還真好 但是你要伊萊莎孝敬你 My Fair Lady (1964)
Just take it as a token of my respect.[CN] 就当是我孝敬你老人家吧 Night and Fog (2009)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top