ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
23 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -妈-, *妈*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[妈, mā, ㄇㄚ] mother, mama
Radical: Decomposition: 女 (nǚ ㄋㄩˇ)  马 (mǎ ㄇㄚˇ) 
Etymology: [pictophonetic] woman,  Rank: 750

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[, ㄇㄚ, / ] ma; mamma, #812 [Add to Longdo]
[mā ma, ㄇㄚ ㄇㄚ˙, / ] mama; mommy; mother, #890 [Add to Longdo]
[mā mī, ㄇㄚ ㄇㄧ, / ] Mummy (mother), #9,236 [Add to Longdo]
[yí mā, ㄧˊ ㄇㄚ, / ] (informal) mother's sister; maternal aunt, #9,608 [Add to Longdo]
[dà mā, ㄉㄚˋ ㄇㄚ, / ] father's elder brother's wife; aunt (affectionate term for an elderly woman), #11,517 [Add to Longdo]
[gān mā, ㄍㄢ ㄇㄚ, / ] godmother, #25,433 [Add to Longdo]
[ā mā, ㄚ ㄇㄚ, / ] mother; nurse; amah; serving woman, #28,030 [Add to Longdo]
[hòu mā, ㄏㄡˋ ㄇㄚ, / ] (coll.) stepmother, #30,750 [Add to Longdo]
[gū mā, ㄍㄨ ㄇㄚ, / ] (coll.) father's married sister; paternal aunt, #31,832 [Add to Longdo]
[Mā zǔ, ㄇㄚ ㄗㄨˇ, / ] Matsu (goddess), #32,338 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Mom![CN]  A Distant Cry from Spring (1980)
Ma![CN]  3 Godfathers (1948)
Mom[CN]  Disciples of the 36th Chamber (1985)
Mother.[CN]  Cry of the City (1948)
Fuck![CN] 的 Fuck. Carrie (1976)
Shit![CN] 的! Lacombe, Lucien (1974)
Ma...[CN] ... The Culpepper Cattle Co. (1972)
Oh, damn![CN] 的! Sick (1984)
Mamma![CN]  Cinema Paradiso (1988)
Ma.![CN]  The Grapes of Wrath (1940)
Mother...[CN] ... Appassionata (1984)
-Shit![CN] -的! Christiane F. (1981)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top