ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

奖金

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -奖金-, *奖金*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
奖金[jiǎng jīn, ㄐㄧㄤˇ ㄐㄧㄣ, / ] premium; award money; a bonus, #3,616 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
"A prize of ten guineas will be awarded[CN] "另有10几尼的奖金" (英国旧金币,值1镑1先令) Brighton Rock (1948)
You don't think we're after that penny-ante reward?[CN] 你应该不会以为我们是想贪那一万块奖金 It Happened One Night (1934)
Who do I have to see about the reward?[CN] - 什么奖金 The Whole Town's Talking (1935)
Winner take all.[CN] 胜者将获得全部奖金50美元 City Lights (1931)
Are we going prize hunting?[CN] 去猎取奖金? Brighton Rock (1948)
I'm going back to Florida, next season, with all kinds of jack.[CN] 下赛季 我要带着所有的奖金回到加州 Detour (1945)
Devil take them and their 25% bonus.[CN] 去他那25%的奖金 The Long Voyage Home (1940)
Who... who do I have to see about the reward?[CN] 我应该 我应该找谁要奖金 The Whole Town's Talking (1935)
No, go on! I insist! It's probably legitimate as salvage.[CN] 不 继续 留着当救难奖金 Lifeboat (1944)
"Winner take all !"[CN] 胜者获得全部奖金 City Lights (1931)
Well, what is it?[CN] 您能否不付给我奖金, 而是准许我一个小小的请求 Well, what is it? 哦,什么请求? Strange Cargo (1940)
Don't worry, we'll get a story as soon as he gets here. Who do I have...[CN] 对不起 哪里是领奖金的地方? The Whole Town's Talking (1935)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top