ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
23 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -圭-, *圭*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[圭, guī, ㄍㄨㄟ] jade tablet
Radical: Decomposition: 土 (tǔ ㄊㄨˇ)  土 (tǔ ㄊㄨˇ) 
Etymology: [ideographic] A stack of tablets,  Rank: 3,537

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[guī, ㄍㄨㄟ, ] jade tablet, #14,822 [Add to Longdo]
乌拉[Wū lā guī, ㄨ ㄌㄚ ㄍㄨㄟ, / ] Uruguay, #20,780 [Add to Longdo]
巴拉[Bā lā guī, ㄅㄚ ㄌㄚ ㄍㄨㄟ, ] Paraguay, #30,626 [Add to Longdo]
亚那[Guī yà nà, ㄍㄨㄟ ㄧㄚˋ ㄋㄚˋ, / ] Guyana, #64,126 [Add to Longdo]
法属亚那[Fǎ shǔ Guī yà nà, ㄈㄚˇ ㄕㄨˇ ㄍㄨㄟ ㄧㄚˋ ㄋㄚˋ, / ] French Guiana, #130,908 [Add to Longdo]
利隆[lì lóng guī, ㄌㄧˋ ㄌㄨㄥˊ ㄍㄨㄟ, ] Lilongwe (capital of Malawi), #243,577 [Add to Longdo]
[Ān guī lā, ㄢ ㄍㄨㄟ ㄌㄚ, ] Anguilla, #698,136 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
角の有る;角のある[けいかくのある, keikakunoaru] (exp) harsh-mannered; angular; rough [Add to Longdo]
[けいへき, keiheki] (n) (arch) ritual jades worn by feudal lords in ancient China [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Kei is startled by that question, but shakes her head as it to say that it's nothing.はその問いにギクリとさせられたが、頭を何でもないといいたそうに横に振る。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Thanks to the gallant police of Uruguay order has been restored, and the line has been repaired.[CN] 由于乌拉警察的努力,秩序得以维护 线路得以修复 Pursuit of the Graf Spee (1956)
This is Keizo Dad's collapsed[JA] 三です 親父が倒れたんだ Metro ni notte (2006)
Why don't you come on up, It shouldn't be a problem, Dad's not here[JA] (三) どうして上まで来ないんだよ 親父がいないんだから いいじゃないか Metro ni notte (2006)
Over here[JA] はい 三 もっとこっち Metro ni notte (2006)
It's coming, it's coming It's coming, it's coming... Keizo[JA] 来た 来た 来た 来たぞ  Metro ni notte (2006)
Shinji, Keizo, careful, careful[JA] 真次 三 危ない 危ない Metro ni notte (2006)
To be precise, at 8 pm local time, she must sail or the Uruguayan Government will intern her.[CN] 确切的说,在今天早晨8点他必须离开,否则乌拉政府将会扣留他 Pursuit of the Graf Spee (1956)
So, Captain Langsdorff has told me to tell you that as we are in the neutral country of Uruguay according to international law, you will all be set free tomorrow![CN] 兰斯德福让我转达 我们在中立国乌拉 - 哈哈 Pursuit of the Graf Spee (1956)
The Uruguayan government, with its well-known democratic principles, will act in accordance with international law and intern the Graf Spee for the duration of the war?[CN] 乌拉政府遵循民主的原则 跟据国际法在战争期间扣押格拉夫·斯佩海军上将号 Pursuit of the Graf Spee (1956)
Shoichi, it's my turn![JA] (三) 昭一兄さん 僕の番だよ Metro ni notte (2006)
Tell me, did you ever meet a Guido Lombardi, a painter?[CN] 你认识一个画家叫多. 兰巴蒂吗 Paisan (1946)
You might try to look at things from his perspective[JA] 電話くれたわよ 三さん Metro ni notte (2006)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top